U bent hier

PE-verdiepingscursus Transfer Pricing Financieringsvormen / BTW en Douane

21 oktober 2016

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB met meer dan drie jaar werkervaring, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk.

Cursusleider
Bestuur sectie Transfer Pricing

Docenten
Mr. M.E.P. van der Breggen (PwC) en prof. dr. W. de Wit (EY en bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transfer Pricing.

De cursus bestaat uit twaalf capita, verdeeld over zes cursusdagen. De capita worden als cluster van twee, 1x per jaar aangeboden. De onderwerpen van deze cursus zijn de volgende:

Financieringsvormen (mr. M.E.P. van der Breggen)

Met de BEPS actie plannen 9 en 13 heeft de Oeso een aantal documentatieverplichtingen en concepten aangescherpt die van groot belang zijn voor inter-company financiële transacties en welke vrijwel iedere multinationals onderneming raken. Actie plan 13 vereist dat in de Masterfile voortaan expliciet wordt stilgestaan bij de transfer pricing aspecten en het interne beleid rondom inter-company leningen, cashpools, garanties etc. In de local file zal voortaan bovendien jaarlijks moeten worden aangegeven welke rentebetalingen hebben plaatsgevonden, en aan welke groepsmaatschappijen. Hiermee zal naar verwachting de focus op inter-company financiële transacties verder toenemen. Daarnaast vereist het nieuwe hoofdstuk 1 van de OESO TP Richtlijnen dat de allocatie van bijvoorbeeld rente inkomsten in lijn moet zijn met de control over de risico's die samenhangen met de betreffende leningen, en zal vanwege het concept van "Options Realistically Available" voortaan meer rekenschap gegegeven moeten worden over waarom een financiële transactie onder de betreffende voorwaarden is afgesloten, en wat de mogelijke alternatieven waren. Genoeg "Food for Thought" dus om tijdens een interactieve cursus met elkaar over van gedachten te wisselen. Daartoe zullen onder meer een aantal casus posities besproken worden.

BTW en Douane (prof. dr. W. de Wit)

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk met de nadruk op actuele ontwikkelingen.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag
Werktijden: 09.45 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 390,00 (excl. btw, incl. lunch)
Deelnemers:  maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:6 (vaktechnisch)