U bent hier

Pensioenen

07 september 2017

De cursus bestaat uit twee onderdelen. In de ochtend wordt aandacht besteed aan ‘pensioen in de loonsfeer’. In de middag wordt ‘pensioen in de winstsfeer’ behandeld. 

Doelgroep
Aspirant-leden die geen loonbelastingspecialist zijn, kunnen de cursus ‘Pensioenen’ als keuzevak inbrengen. Loonbelastingspecialisten* volgen alleen de module ‘pensioen in de loonsfeer’.

Cursusleider
Bestuur sectie Pensioenen

Docenten
dr. B. Dieleman (Loyens & Loeff) en  mr. dr. B. Starink (PwC / Tilburg University)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Pensioen in de loonsfeer (ochtend)

 • aanspraken, omkeerregel;
 • pensioenaanspraken;
 • pensioendefinities;
 • pensioenopbouwsystemen;
 • diensttijd en pensioengevend salaristoegelaten uitvoerders;
 • oneigenlijke handelingen;
 • internationale bepalingen LB en IB;
 • verdragen en verdragsbeleid;
 • conserverende aanslagen;

Aanpassing pensioenregelingen per 1 januari 2018
Tijdens de cursus wordt niet slechts ingegaan op de huidige wet- en regelgeving maar wordt tevens stilgestaan bij toekomstige wijzigingen in het pensioenstelsel in Nederland.

Pensioen in de winstsfeer (middag)

 • Aftrekbaarheid van pensioenpremie
 • Fiscale pensioenvoorzieningen voor collectieve regelingen
 • Fiscale verwerking van IFRS en US GAAP pensioenvoorzieningen
 • Hoofdlijnen pensioen in eigen beheer
 • Afwikkeling pensioen in eigen beheer

Werkwijze
De les vorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:09.30 uur tot 17.00 uur
Kosten:€ 260,00  incl. lunch per cursusdag (excl. btw)
Deelnemers:ochtend: maximaal 30 personen / middag: maximaal 15 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.

 

* Voor specialisten loonheffingen is een technisch fiscaal/sociaal verzekeringstraject van 20 verplichte dagdelen op loonheffingengebied samengesteld. De cursussen richten zich op aspirant-leden die dagelijks en meer dan gemiddeld in de loonheffingenpraktijk werkzaam zijn. Aspirant-leden, die een Specialistenverklaring ondertekend door een partner overleggen, waarin de maatschap verklaart dat het betreffende aspirant-lid zich hoofdzakelijk bezig houdt met loonheffingen, kunnen dit traject volgen.