U bent hier

Pensioenen

07 september 2017

De cursus bestaat uit twee onderdelen. In de ochtend wordt een basiscursus Pensioen in de loonsfeer verzorgd met zowel de fiscale als civielrechtelijke aspecten ervan. In de middag vindt een verdieping plaats welke in het teken staat van de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel.

Doelgroep
Aspirant-leden die geen loonbelastingspecialist zijn, kunnen de cursus ‘Pensioenen’ als keuzevak inbrengen. Loonbelastingspecialisten* volgen alleen de module ‘pensioen in de loonsfeer’.

Cursusleider
Bestuur sectie Pensioenen

Docenten
Bastiaan Starink (PwC / Tilburg University) en Natasja Winter (KWPS).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Pensioen in de loonsfeer (ochtend)

 • aanspraken, omkeerregel;
 • pensioenaanspraken;
 • pensioendefinities;
 • pensioenopbouwsystemen;
 • diensttijd en pensioengevend salaristoegelaten uitvoerders;
 • oneigenlijke handelingen;
 • internationale bepalingen LB en IB;
 • verdragen en verdragsbeleid;
 • conserverende aanslagen;

De basis van pensioenen wordt bekend verondersteld (al dan niet via zelfstudie vooraf). Om die reden wordt in deze cursus met name aandacht besteed aan de ontwikkeling van cq. de toekomst van het pensioenstelsel als gevolg van het pensioenakkoord en de uitwerking daarvan.

 • Aanleiding voor de wijziging van het pensioenstelsel
 • Verloop van de discussie afgelopen decennium
 • Uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel
 • Afschaffen doorsneesystemathiek; wat betekent dat?
 • Invoering leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw / -premie
 • Wijziging van de Wet LB als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel
 • Juridische aspecten
 • Compensatieregelingen

Werkwijze
De les vorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag:                   1 dag
Werktijden:                   10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:                            € 260,00 incl. lunch per cursusdag (excl. btw)
Deelnemers:                  ochtend: maximaal 30 personen / middag: maximaal 15 personen


Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.

* Voor specialisten loonheffingen is een technisch fiscaal/sociaal verzekeringstraject van 20 verplichte dagdelen op loonheffingengebied samengesteld. De cursussen richten zich op aspirant-leden die dagelijks en meer dan gemiddeld in de loonheffingenpraktijk werkzaam zijn. Aspirant-leden, die een Specialistenverklaring ondertekend door een partner overleggen, waarin de maatschap verklaart dat het betreffende aspirant-lid zich hoofdzakelijk bezig houdt met loonheffingen, kunnen dit traject volgen.