Persbericht: Henk Koller nieuwe voorzitter NOB

04 juni 2009

Amsterdam, 3 juni 2009. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft op haar algemene ledenvergadering  Henk Koller als nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt  Iman Damsté op, die na drie jaar reglementair is afgetreden.

Mr.  Henk Koller (1956) studeerde civiel en fiscaal recht. Hij is als belastingadviseur verbonden aan  Deloitte, waar hij naast zijn advieswerkzaamheden in de nationale - en internationale praktijk diverse bestuurlijke functies heeft bekleed. Voordien was hij werkzaam als kandidaat-notaris en bij de Belastingdienst.

Koller is al langer actief binnen de NOB in de Commissie van Beoordeling en de Commissie Beroepszaken en de laatste jaren ook in het (dagelijks) bestuur als secretaris.
Voorts maakt hij deel uit van het bestuur van de Europese beroepsorganisatie van belastingadviseurs CFE; ook daar is hij voorzitter van de Commissie Beroepszaken.

Koller zal zich als NOB-voorzitter actief bezighouden met het uitvoeren van het strategische plan. Kernpunten daarin zijn een uitbreiding van de interactie met de leden, actieve deelname aan maatschappelijke discussies die het vak raken en een duidelijker profilering van het beroep van belastingadviseur.

Henk Koller is bereikbaar via 020-5141880. 

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Postbus 2977
1000 CZ  Amsterdam
nob@nob.net
www.nob.net