Persbericht: Kabinet ontziet spaartegoeden terecht

10 september 2019

NOB reageert verheugd, maar betreurt budgettaire neutraliteit en late inwerkingtredingsdatum.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) reageert verheugd op de oplossing die het kabinet op vrijdag 6 september presenteerde voor de belastingheffing op spaartegoeden. Het kabinet reageert daarmee op het arrest van de Hoge Raad van 14 juni, en op de notitie van de NOB over kortetermijnoplossingen van 5 juli 2019.  Als gevolg van de voorgestelde oplossing wordt het overgrote deel van de belastingbetalers vanaf 2022 niet meer belast voor aangehouden spaartegoeden.
 
De NOB organiseerde maandag 9 september 2019, tijdens een Belastingpoort bijeenkomst in Nieuwspoort, een inhoudelijk debat over de toekomstige behandeling van spaarders in Box 3 en de op vrijdag gepresenteerde voorstellen.
 
Deelnemers aan het publieke debat stemden overwegend in met het langverwachte geboden rechtsherstel voor Box 3 spaarders, maar betreurden ook dat de oplossing niet eerder dan 2022 wordt ingevoerd. In de verdere uitwerking van de kabinetsplannen is daarnaast aandacht nodig voor de situatie dat spaarrente mogelijk negatief wordt, alsmede voor met spaargeld vergelijkbare spaarproducten (zoals staatsobligaties) die wél belast worden.
 
Ook komt de vraag op waarom de rekening voor de voorgestelde oplossing bij de beleggende burgers komt te liggen door tariefsverhoging en de aanpassing van saldering met schulden. In veel gevallen zal de feitelijke belastingdruk in Box 3 op beleggingen zoals in aandelen of vastgoed daardoor tenderen naar 100% of meer. Dit leidt mogelijk tot fiscaal gemotiveerd gedrag.
 
Het kabinet heeft zichzelf voor beperkingen gesteld door budgettaire neutraliteit als uitgangspunt te kiezen. Met de dalende rente en een betere aansluiting bij het werkelijke rendement zou het voor de hand hebben gelegen dat de belastingopbrengsten ook navenant zouden zijn gedaald. Volledige budgetneutraliteit lijkt als randvoorwaarde niet helemaal gerechtvaardigd, aldus deelnemers aan het debat. 
 
Voor meer informatie over Belastingpoort bijeenkomsten en het debat van 9 september kunt u contact opnemen met Robert van der Jagt, voorzitter van de commissie Wetsvoorstellen van de NOB. Hij is bereikbaar via de bestuurssecretaris Angelique van Streepen, telefoonnummer: 020–5141880.