Persbericht: NOB positief over voorgenomen veranderingen Belastingdienst

17 januari 2020

De NOB levert graag een inhoudelijke bijdrage aan het publieke en politieke debat over belastingen. Dat doet zij onder meer door het leveren van technisch commentaar op wetsvoorstellen en door het organiseren van debatten met verschillende stakeholders. Voor de NOB is het onderwerp rechtsbescherming en rechtszekerheid van de belastingplichtige een belangrijk fundament waar haar bijdragen op gebaseerd zijn.

De recente discussies over de rol van de Belastingdienst geven aan dat er op dit gebied extra aandacht nodig is. Onder meer door het aanstellen van 2 staatssecretarissen zal er meer aandacht zijn voor zowel de uitvoerende als de beleidsmatige taak van de Belastingdienst. Daarnaast zullen er nog meer veranderingen doorgevoerd worden en de NOB hoopt dat dit zal bijdragen aan de efficiëntie, bereikbaarheid en de kwaliteit van de Belastingdienst. Alleen met een goed functionerende Belastingdienst zijn de complexe fiscale regels uit te voeren. Belastingadviseurs spelen een belangrijke rol in het uitleggen van die regels en het helpen van klanten aan die regels te voldoen.

Het is ook helder dat er op IT-gebied nog veel moet gebeuren en dat daarvoor een flinke investering nodig is. De NOB gaat ervan uit dat de urgentie hiervan voor iedereen helder is en dat er nu voldoende draagvlak is om de IT-transformatie door te zetten.

De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren al flinke stappen gezet met de inzet van geïntegreerde teams voor bepaalde groepen belastingplichtigen of specifieke industrieën. Dit soort initiatieven draagt bij aan de kwaliteit en de effectiviteit van de Belastingdienst en de NOB hoopt dat dit niet geraakt wordt door de voorgenomen tweedeling.

Voor meer informatie:
Bartjan Zoetmulder (voorzitter NOB): 020-5141880.

Amsterdam, 17 januari 2020

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Postbus 2977
1000 CZ Amsterdam
nob@nob.net
www.nob.net