Persbericht: Reactie NOB op publicaties over leden betrokken bij trustactiviteiten voor cliënten van Mossack Fonseca

21 april 2016

NOB-leden mogen geen dubbelrol vervullen en zelf zowel belastingadvies geven aan als directie voeren over cliënten. Regels over samenwerking met trustkantoren zullen worden aangescherpt.
 
In  recente berichtgeving zijn twee NOB-leden genoemd die betrokken zijn bij trustactiviteiten voor cliënten van Mossack Fonseca. Uit onderzoek van de NOB is gebleken dat deze leden inderdaad een dubbelrol vervullen, waarbij betrokkenen zowel belastingadvies geven aan als directie voeren over cliënten. Deze combinatie van werkzaamheden is in strijd met het Reglement Beroepsuitoefening van de NOB. Om die reden is het lidmaatschap van deze twee leden beëindigd. De NOB benadrukt dat zij daarmee overigens geen uitspraak doet over hun handelwijze. De NOB onderzoekt of er nog meer leden zijn die een dergelijke dubbelrol vervullen. Ook van hen zal het lidmaatschap worden beëindigd.
 
De NOB heeft regels gericht op de handhaving van de kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van haar leden en een eigen, onafhankelijke tuchtprocedure. In het Reglement is onder andere bepaald dat een lid zijn vrijheid en onafhankelijkheid moet bewaken tegenover cliënten. Met name deze bepaling verzet zich ertegen dat een lid naast het geven van belastingadvies tevens de directie voert over een cliënt.
 
De vrijheid en onafhankelijkheid moet overigens ook bewaakt worden tegenover degenen met wie een lid beroepsmatig samenwerkt. Op voorwaarde dat de onafhankelijkheid van de belastingadviseur is gewaarborgd, verbieden de samenwerkingsregels van de NOB een samenwerking met een trustkantoor niet zonder meer. De recente berichtgeving heeft de aandacht van het bestuur tevens gevestigd op enkele bestaande gevallen, waarbij NOB-leden geen dubbelrol vervullen, maar waarin NOB-leden samenwerken met een trustkantoor. Het bestuur heeft besloten de samenwerkingsregels met betrekking tot de samenwerking met een trustkantoor verder aan te scherpen.