Personenvennootschappen

dinsdag 28 mei 2019
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mw. mr. dr. M.L.M. van Kempen
Tijdsduur: 
Van 10.45 uur - 17.15 uur
Locatie: 
Conferentiecentrum Woudschoten
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
5

Op dinsdag 28 mei vindt de PE-cursus ‘Personenvennootschappen’ plaats. Het gaat om de fiscale aspecten van maatschap, VOF en CV. Zowel de inkomsten- en vennootschapbelasting, de schenk- en erfbelasting als de overdrachtsbelasting komen aan de orde – waarbij de nadruk ligt op het thema bedrijfsopvolging. Ook  is er ruim aandacht voor de privaatrechtelijke regels waarop u in de fiscale praktijk bedacht moet zijn. In deze cursus komen geen internationale aspecten van de personenvennootschap aan bod. Enige basiskennis op gebied van IB-winst en personenvennootschappen is vereist.

De cursus maakt ook deel uit van het programma van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs en wordt nu – in aangepaste vorm – als eendaagse cursus aangeboden in het Programma Permanente Educatie.

Docent is mw. mr. dr. M.L.M. van Kempen (o.a. Universiteit van Tilburg, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant en hoofdredacteur Cursus Belastingrecht).

De kosten voor deelname bedragen € 325,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag voor de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.