U bent hier

Persoonlijke Effectiviteit

15 juni 2018

Per 1 juli 2018 is een nieuw vaardighedentraject van start gegaan. Het traject bevat de volgende cursussen:

Persoonlijke Effectiviteit           

4 dagdelen

Effectief communiceren

4 dagdelen

Adviesvaardigheden

4 dagdelen

Argumenteren

4 dagdelen

Onderhandelen 

4 dagdelen

Presenteren      

4 dagdelen

Procesvoering

4 dagdelen

 

Cursisten die voor dit  vaardighedentraject kiezen, dienen 20 van de 28 dagdelen te volgen. De cursussen ‘Persoonlijke Effectiviteit’, ‘Effectief Communiceren’ en ‘Adviesvaardigheden’ zijn verplicht in  dit traject. Voor de invulling van de resterende 8 dagdelen kan gekozen worden uit de cursussen Argumenteren, Onderhandelen, Presenteren en Procesvoering. Voor cursisten die een technisch-fiscaal traject volgen is het mogelijk om losstaande modules uit het vaardighedentraject te volgen onder voorwaarde dat de cursist eerst de cursus Persoonlijke Effectiviteit volgt.

Cursussen uit het keuzeprogramma kunnen gelijktijdig worden gevolgd met cursussen van het vaardighedentraject.

Doelgroep
De cursus Persoonlijke Effectiviteit is een verplichte cursus die als eerste (bij voorkeur in het eerste lidmaatschapsjaar) gevolgd dient te worden. Dat geldt zowel voor cursisten die het vaardighedentraject volgen als voor cursisten die een technisch traject volgen en vaardigheidstrainingen als keuzevak willen inbrengen.

Docenten
De cursus wordt afwisselend gegeven door ir. M. Vos, mw. J.J. Verdult en mw. L. van Straten.

Cursusdoel, opzet
De cursus Persoonlijke Effectiviteit vormt de basis van het vaardighedentraject. Alle aspirant-leden die een vaardigheidstrainingen willen volgen, dienen deze cursus (bij voorkeur in het eerste jaar) te volgen. Om persoonlijk en professioneel effectief te zijn is het noodzakelijk om inzicht te hebben in onder andere jouw drijfveren, kernwaarden en valkuilen. In deze cursus ga je hier door middel van verschillende oefeningen mee aan de slag, waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf en anderen. Na het volgen van deze cursus kun je jezelf beter profileren en doelgerichter werken. Bovendien ben je in staat om effectieve en duurzame samenwerkingen met je collega’s, klanten en leidinggevenden aan te gaan.

Werkwijze
Voor de cursus Persoonlijke Effectiviteit vindt een intakegesprek met de trainer plaats. Voor het maken van de voorbereidingsopdrachten en de communicatie docent-cursist zal gebruik gemaakt gaan worden van een blended-learningsysteem

Praktische gegevens

Tijdsbeslag : 2 dagen (aansluitend, 4 dagdelen)
Werktijden :   
dag 1: 10.00 uur tot 20.30 uur
dag 2:  09.00 uur tot 14.00 uur

Kosten :  € 810,00 incl. lunches (excl. btw) incl. diner op dag 1 en hotelovernachting
Deelnemers : maximaal 10 personen