U bent hier

Position paper NOB inzake wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

28 mei 2014

Op 4 juni jl. is de NOB uitgenodigd door de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen. Ter voorbereiding op dit gesprek heeft de Orde een Position paper opgesteld. Het verheugt de Orde dat inmiddels op vele punten onduidelijkheden zijn weggenomen respectievelijk oplossingen voor (vermeende) probleemgevallen zijn aangedragen. Toch plaatst de Orde vooral op het gebied van rechtszekerheid en materiële terugwerkende kracht, alsmede uitvoerbaarheid en administratieve lastendruk enkele belangrijke kanttekeningen bij de anti-misbruikmaatregelen, interpretatieverschillen en wijziging van heffingsrechten.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van NOB-leden  prof.mr. A.J.A. Stevens en drs. E.M.S. Spierts.