U bent hier

Reactie NOB op Consultatiedocument 'Verdeling Vpb-druk en renteproblematiek'

30 juli 2009

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft haar reactie gegeven op het Consultatiedocument 'Verdeling Vpb-druk en renteproblematiek' dat het ministerie van Financiën op 15 juni 2009 publiceerde. De Orde is van mening dat de wijzigingen in de deelnemingsvrijstelling ten aanzien van laagbelaste beleggingsdeelnemingen zonder meer een verbetering inhouden. De Orde bepleit daarom snelle invoering, mogelijk (optioneel) met terugwerkenlijke kracht naar 1 januari 2007. Ten aanzien van de renteaftrekbeperkende maatregelen mist de orde een toereikende onderbouwing van de doelstellingen en beoogde effecten. De Orde stelt daarom de vraag of - zeker in de huidige economisch moeilijke tijd - nieuwe renteaftrekbeperkende maatregelen moeten worden ingevoerd. Als daar overtuigende redenen voor bestaan, bepleit de Orde invoering van deze maatregelen in elk geval uit te stellen tot 2011. Alleen dan is er voldoende ruimte om een gedegen keuze te maken en kan het bedrijfsleven zich op deze maatregelen instellen. De Orde geeft vervolgens van beide varianten aan wat de belangrijkste voor- en nadelen zijn, zonder daarbij een keuze te maken voor één van de varianten. De Orde geeft haar gedachten over de groepsrentebox en komt tot de conclusie dat sprake is van een moeilijk dilemma: bedrijven met buitenlandse vestigingen kunnen in principe het meest profiteren van de groepsrentebox terwijl in Nederland gevestigde dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven naar verwachting veelal de ongunstige effecten ten deel zullen vallen.  De reactie wordt afgesloten met twee bijlagen met een aantal technische opmerkingen over de deelnemingsvrijstelling en de groepsrentebox.

Dit commentaar is door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris) tot stand gekomen met medewerking van de NOB-leden mr. G.M.R. Blokland, mr. J.H. Elink Schuurman, mr. H. Lohuis, mr. dr. H. Vermeulen en prof. dr. D.M. Weber.