U bent hier

Rechtsherstel box 3: geen bezwaar gemaakt; indiening ambtshalve verzoek niet meer nodig

04 november 2022

Alle niet-bezwaarmakers kunnen aanspraak maken op een nieuw arrest van de Hoge Raad (HR), mocht de HR belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stellen, aldus de staatsecretaris van Financiën. Niet-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017-2020 hoeven hiervoor geen verzoek in te dienen. Dat heeft de ministerraad op 4 november 2022 goedgekeurd (zie ook het persbericht en de kamerbrief van het ministerie van Financiën)

Introductie procedure ‘massaal bezwaar plus’
Op dit moment zijn er ruim 200.000 verzoeken om ambtshalve vermindering ingediend bij de belastingdienst. Voor deze verzoeken zal een zogenoemde procedure ‘massaal bezwaar plus’ worden geïntroduceerd. Begin 2023 wordt de aanwijzing voor de procedure ‘massaal bezwaar plus’ verwacht.  Er is toegezegd dat ook alle niet- bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een voor de belastingplichtigen gunstige uitspraak arrest van de HR. Op deze manier worden de administratieve lasten voor burgers en belastingdienst naar verwachting ingeperkt.

Nieuwe procedure
Vervolgens zullen dan een of meerdere zaken en/of rechtsvragen worden geselecteerd waarvoor een procedure wordt gestart. Het ministerie van Financiën en de belangenorganisaties spreken verder over de zaken die zullen worden voorgelegd aan de rechter. Deze nieuwe procedure gaat over de vraag of niet-bezwaarmakers (net zoals bezwaarmakers) ook in aanmerking komen voor rechtsherstel. Het ministerie van Financiën besloot eerder dat dit niet geval was. Volgens het ministerie van Financiën heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 20 mei 2022 (ECLI:NL:HR:2022:720) duidelijk aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Zij verwachten niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren.

Handen ineen voor het oplossen van de box 3-problematiek
De koepelorganisaties van fiscale dienstverleners (NBA, NOAB, NOB, RB en SRA) zijn gezamenlijk in gesprek gegaan met het ministerie van Financiën om bij te dragen aan de mogelijke oplossingen van deze box 3 problematiek en te overleggen over de vervolgstappen. Ook de Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers zijn aangeschoven. Tijdens de constructieve gesprekken met het ministerie van Financiën stond het maken van procesafspraken en het in beeld brengen van mogelijke rechtsvragen centraal. Samen met het ministerie worden één of meerdere zaken geselecteerd en aan de rechter voorgelegd.