Renteaftrek vpb (art. 10a, 10b) – onzakelijke geldleningen

maandag 04 november 2019
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. drs. S.A.W.J. Strik
Tijdsduur: 
van 09.45 uur tot 17.15 uur
Locatie: 
Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

Op 4 november kunt u deelnemen aan de PE-cursus 'Renteaftrek vpb (art. 10a, 10b) – onzakelijke geldleningen'  De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de vennootschapsbelasting.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • kwalificatieproblematiek, onzakelijke geldlening
  • art. 10a, 10b

De docent is mr. drs. S.A.W.J. Strik (redacteur Cursus Belastingrecht (onderdeel vennootschapsbelasting).

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

In het Programma Permanente Educatie wordt ook de cursus Renteaftrek ATAD en spoedmaatregel fiscale eenheid aangeboden. Als u deze cursus ook wilt volgen, wordt aanbevolen eerst de cursus Renteaftrek Vpb (art. 10a, 10b) – onzakelijke geldleningen, te volgen, omdat voor Renteaftrek ATAD en spoedmaatregel fiscale eenheid een gedegen kennis van artikel 10a noodzakelijk is.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. BTW) per dag. Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen. 

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.