Scholierenvoorlichting

Jonge NOB-leden die teruggaan naar hun middelbare school om daar leerlingen van 6 vwo en/of 6 gymnasium een presentatie te geven over hun vak en hun studie. Dat is de kern van de campagne die de NOB in september 2008 is begonnen. Doel is om de belangstelling van scholieren in hun eindexamenjaar op te wekken voor het vak belastingadviseur en ze meer dan nu te laten kiezen voor de fiscale studie. Dat kan uiteindelijk een bijdrage leveren aan het verkleinen van het chronische tekort aan universitair opgeleide belastingadviseurs. Aspirant-leden die een presentatie verzorgen krijgen daarvoor eenmalig één dagdeel in het kader van de Beroepsopleiding toegekend.

Bij hun presentatie kunnen de NOB-leden gebruik maken van zeven speciaal voor scholieren gemaakte voorlichtingsfilmpjes. Daarin vertellen vier NOB-leden over hun bezigheden als belastingadviseur. Het zijn Dick Molenaar (All Arts Belastingadviseurs; praktijk met artiesten en sporters), Florian Ruijten (Baker & McKenzie; veel Latijns-Amerikaanse cliënten), Richard Veffer (bedrijfsfiscalist TomTom), Marieke Kopinsky (EY, adviseert vermogende particulieren op het gebied van 'erven en schenken') en Gijsbert Bout (KPMG Meijburg & Co; adviseur van onder meer Joop van den Ende). Het zesde filmpje gaat over de keuze voor een fiscale studie: prof. dr. S.J.C. Hemels en drie studenten vertellen over 'kiezen voor fiscaal'.

Naast de filmpjes krijgen de 'voorlichters' een mooi vormgegeven powerpointpresentatie mee, waarmee ze structuur aan hun verhaal kunnen geven. Bij hun voorbereiding kunnen ze bovendien gebruik maken van een speciaal voor dit doel opgestelde instructie over het geven van een presentatie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf het eerste contact met hun oude school leggen, bijvoorbeeld door de decaan of een vroegere leraar te bellen. Het ligt voor de hand dat de voorlichting plaatsvindt binnen de vakken economie of maatschappijleer, maar mogelijk zijn er ook speciale studiekeuzebijeenkomsten die zich goed lenen voor een dergelijke activiteit. Gegeven de opzet van de voorlichtingscampagne is het noodzakelijk in elk geval één lesuur te claimen.

Al flink wat aspirant-leden hebben de tocht naar hun oude school gemaakt. Ze kwamen allemaal enthousiast terug! Het bureau van de NOB kan leden die dat willen in contact brengen met collega-adviseurs die al als voorlichter hebben opgetreden.

Ten overvloede: aspirant-leden die meermalen als scholierenvoorlichter optreden - dat komt voor - hebben toch slechts recht op één dagdeel voor de Beroepsopleiding. 

Aanmelden als deelnemer aan de campagne kan bij Denise Hoogendoorn (d.hoogendoorn@nob.net).