U bent hier

Schriftelijke opmerkingen NOB naar aanleiding van Prejudiciële vraag 16/03954

13 juli 2017

[Prejudiciële vraag 16/03954]

Naar aanleiding van de prejudiciële vragen van de Rechtbank (Zeeland-West-Brabant over het arrest BNB 2015/203) heeft de Hoge Raad op haar beurt prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU over de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting aan een buitenlands beleggingsfonds dat heeft belegd in Nederlandse aandelen.

Omdat de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) via de Commissie  Prejudiciële Vragen opmerkingen heeft ingediend bij de prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, zie ook de Schriftelijke opmerkingen NOB naar aanleiding van Prejudiciële vraag 16/03954, is de Orde tevens uitgenodigd om opmerkingen in te dienen in deze zaak bij het Hof van Justitie EU.

Gelet op het belang voor nog vele andere zaken heeft de Orde het Hof een nadere toelichting verstrekt omtrent het ontstaan en de achtergrond van het Nederlandse regime voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) en de plaats van een fbi in het Nederlandse systeem voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Deze schriftelijke opmerkingen zijn tot stand gebracht door:
 de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving);
• de sectie Formeel Belastingrecht, bestaande uit de NOB-leden mr. F.R. Herreveld (voorzitter), mr. D.G. Barmentlo, mr. F.G. Barnard, mr. B.E.M. den Boer-Drinkenburg, mw. mr. drs. R.M. Bos – Schepers, mr. J.A.R. van Eijsden, mr. B.J.G.L. Jaeger, mw. mr. W.E. Nent, mr. M. Sanders, mr. drs. R. van Scharrenburg, mr. drs. R.W.J. van der Struijk en mw. mr. J.M. van der Vegt;
• de sectie Europees Fiscaal Recht, bestaande uit de NOB-leden drs. B.J. Kiekebeld (voorzitter), drs. H.C. Brouwer, prof. mr. S.C.W. Douma, prof. mr. F.A. Engelen, mr. N. de Haan, prof. dr. H.T.P.M. van den Hurk, drs. R.A. van der Jagt, dhr. J.J.A.M. Korving LLM, dr. mr. F.P.G. Pötgens, mr. D.E. van Sprundel, prof. dr. D.M. Weber en mr. D.S. Smit (secretaris).