U bent hier

SOB-nieuws: registratie voortaan via QR-code / afwijkend annuleringsbeleid verlengd tot eind december

21 september 2020

Sinds 1 juli organiseert de SOB zowel voor de beroepsopleiding als voor de Permanente Educatie, weer cursussen op locatie. Tot nu toe is de indruk dat nagenoeg iedereen de corona maatregelen tijdens de cursussen goed naleeft. Ook de locaties houden zich goed aan alle maatregelen. Hierdoor kan de SOB cursussen op locatie blijven aanbieden.

Pilot gedigitaliseerde presentielijst
Maandag 21 september start de SOB met een gedigitaliseerde presentielijst tijdens de cursussen in plaats van een papieren presentielijst. Bij binnenkomst in de cursuszaal ligt of hangt er voortaan een QR code. De cursist scant deze QR-code met de camera van een mobiele telefoon of een QR-reader app. Men ontvangt vervolgens een registratieformulier op de telefoon dat men in moet vullen. 

Beleid kosteloos annuleren verlengd
Het bestuur heeft besloten dat cursisten cursussen die in oktober, november en december plaatsvinden kosteloos kunnen annuleren. Hierdoor kan men, als dat nodig blijkt, een cursus die in de periode tot en met december plaatsvindt, nog tot op de dag zelf kosteloos annuleren (deadline is het aanvangstijdstip van de cursus). De SOB benadrukt dat het belangrijk is dat een cursist de annulering zo snel mogelijk doorgeeft. Het SOB-bureau kan dan nog op zoek naar een plaatsvervanger of een arrangement tijdig annuleren bij de locatie zodat de kosten zoveel mogelijk beperkt worden. Komen er te veel annuleringen, dan behoudt de SOB het recht voor de cursus te annuleren. Belangrijk hierbij te vermelden dat voor online cursussen het reguliere annuleringsbeleid geldt.

Er worden wel kosten in rekening gebracht als een cursist:

  • zonder bericht niet aanwezig is op een cursus
  • de voorbereidingsopdracht niet op tijd is ingeleverd
  • een cursus, die na december 2020 plaatsvindt, geannuleerd wordt (het reguliere annuleringsbeleid wordt dan gevolgd)

Deelname cursussen
De SOB benadrukt nogmaals dat niemand zich, gezien de coronacrisis, verplicht moet voelen om aan een cursus op locatie deel te nemen. Het aantal online cursussen wordt langzaam uitgebreid zodat cursisten, die geen cursussen op locatie willen volgen, toch de mogelijkheid hebben om cursussen te volgen. Ook gaan we er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en niet aan een cursus deelneemt bij corona gerelateerde gezondheidsklachten en de richtlijnen opvolgt. Aan cursisten het verzoek om bij de eigen organisatie na te gaan of men cursussen op locatie in groepsverband mag volgen.