Symposium Platform Belastingrechtspraak: Mandatory Disclosure

donderdag 08 februari 2018
Activiteit: 
Symposium
Inleider(s): 
Lydia Challen, Eric Kemmeren, Almut Breuer, Gerrit de Keizer, Leon Wijsman, Jeroen Lammers
Tijdsduur: 
van 14.00 - 17.00 uur
Locatie: 
Sociëteit De Witte, Plein 24 Den Haag
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
2,5

Zowel in Europees als nationaal perspectief staat het instrument ‘Mandatory disclosure' in de belangstelling. De verplichting om spontaan informatie te verstrekken aan de belastingautoriteiten zou landen helpen te voorzien in hun behoefte om in een vroeg stadium informatie te verkrijgen over mogelijke agressieve belastingstructuren en kwetsbaarheden  in de regelgeving kunnen op deze manier aan het licht komen.

Het Platform Belastingrechtspraak* organiseert op 8 februari 2018 een symposium waarbij Mandatory Disclosure vanuit verschillende invalshoeken, zal worden belicht. Daarbij zullen de plannen voor Europese regelgeving aan de orde komen en zal aandacht worden besteed aan reeds opgedane ervaringen in Engeland en Nederland.

Aanmelden
U kunt zich voor het symposium aanmelden door een e-mail te zenden aan secretaris@nvab.net onder vermelding van uw naam, functie en het kantoor waar u werkzaam bent. Ook willen wij u vragen in de mail aan te geven dat u NOB-lid bent. Ook willen wij u vragen in de mail aan te geven dat u NOB-lid bent. U ontvangt van de NVAB geen bevestiging van inschrijving. Als bewijs kunt u de mail waarmee u zich heeft aangemeld op de dag zelf meenemen. Voor deze bijeenkomst kunt u zich niet aanmelden via uw persoonlijke pagina van de NOB.

Registratie PE-uren
Deze bijeenkomst kwalificeert voor 2,5 PE-uren (vaktechnisch). U dient zelf op uw persoonlijke pagina na afloop uw PE-uren te registreren via de tab Externe registratie. U ontvangt van de NVAB na afloop een verklaring van deelname. U dient daarvoor wel de presentielijst bij binnenkomst te hebben getekend.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur   Ontvangst, inloop

14.00 uur   Opening

14.05 uur   Ervaringen vanuit Engeland; Lydia Challen, Allen & Overy Londen

14.30 uur   Europese ontwikkelingen; Eric Kemmeren, hoogleraar internationaal belastingrecht UvT

14.55 uur   De Nederlandse situatie / wat staat ons te wachten; Almut Breuer, Loyens & loeff

15.20 uur   Pauze

15.50 uur  De behoefte aan ‘disclosure’-regelgeving in  Nederland; Gerrit de Keizer, landelijk coördinator vennootschapsbelasting Belastingdienst

16.15 uur   Nederlandse praktijkervaringen met art. 10a AWR; Leon Wijsman, Nautadutilh

16.40 uur   Berichten uit de samenleving; o.m. Jeroen Lammers, fiscaal secretaris VNO/NCW

17:00 uur   Afsluiting met borrel

*Het Platform Belastingrechtspraak is een informeel samenwerkingsverband van de belastingsectoren van de Gerechtshoven, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB), de Belastingdienst en het Internationaal Bureau voor Fiscale Documentatie (IBFD). Het platform organiseert sedert 2008 jaarlijks een symposium dat openstaat voor de verschillende bij de belastingrechtspraak betrokken ‘ketenpartners’.