Commissie Vaktechniek

De Commissie Vaktechniek is 'het inhoudelijk gezicht' van de JOB. Belangrijkste activiteit is het organiseren van lezingen. Vier à vijf keer per jaar wordt daarvoor een fiscalist van naam uit de adviespraktijk, de overheid of de wetenschap uitgenodigd. Soms zijn de sprekers afkomstig uit de politiek of het openbaar bestuur. De lezingen worden altijd goed bezocht en geven aanleiding tot stevige discussies.

Verder schrijven leden van de Commissie Vaktechniek wetenschappelijke artikelen met de bedoeling die in vakbladen te publiceren. Eén keer per jaar is er een studiedag voor jonge adviseurs en jonge inspecteurs/medewerkers van Financiën, waar een actueel fiscaal onderwerp centraal staat. Daarnaast levert de commissie twee keer per jaar een verslaglegger voor de Fiscale Conferenties waaraan NOB-leden en vertegenwoordigers van de Belastingdienst deelnemen.

Commissieleden

top

De commissie Vaktechniek bestaat uit de volgende NOB-leden:

JOB-lezingenboekje

top

Door het organiseren van diverse activiteiten op regionaal en landelijk niveau streeft de JOB ernaar een hechtere band tussen jonge belastingadviseurs te creëren om zo het vak van belastingadviseur nog aantrekkelijker te maken. De activiteiten bestaan zowel uit informele als uit vaktechnische activiteiten. Van de vaktechnische lezingen worden verslag gemaakt. Deze verslagen worden gebundeld in een JOB-lezingenboekje.

Verslagen en presentaties

top

Hieronder vindt u de verslagen en evt. bijbehorende presentaties van de JOB-lezingen die vanaf 2016 hebben plaatsgevonden. Verslagen van eerdere lezingen vindt u terug in het JOB-lezingenboekje. De verslagen en presentaties zijn alleen beschikbaar voor (ingelogde) leden.