U bent hier

Terugblik (online) algemene ledenvergadering van 25 juni 2020

26 juni 2020

Donderdagochtend 26 juni is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de NOB gehouden. De ALV is normaal gesproken altijd voorafgaand aan het jaarcongres van de NOB. Maar door de huidige omstandigheden kon er geen congres georganiseerd worden en kon er geen ‘fysieke’ ALV plaatsvinden. Speciale wetgeving liet het wel toe om de ALV, voor het eerst, online te houden.

De leden ontvingen enkele weken geleden de oproep voor deze ALV. Via hun persoonlijke pagina konden zij zich aanmelden. Bijna 200 leden en aspirant leden hebben zich voor deze ALV aangemeld. Zij ontvingen via de ‘host’ van de online ALV een bevestiging met inlog. Via een extra verificatie per SMS kregen zij toegang tot de vergadering. Daarbij was ook onderscheid gemaakt tussen stemgerechtigde- en niet stemgerechtigde leden. Alleen de eerstgenoemden konden via stemknoppen hun stem uitbrengen bij de ingebrachte stemmingen. Ruim de helft van alle aangemelde leden heeft de ALV ook daadwerkelijk online bijgewoond.

NOB-voorzitter Bartjan Zoetmulder opende de vergadering. Hij constateerde dat aan alle statutaire voorwaarden is voldaan en zodoende er rechtsgeldige besluiten genomen konden worden. Op de agenda stonden benoemingen in het Algemeen Bestuur, de Commissie van Beoordeling en de Raad van Beroep. Ook werden vijf nieuwe buitengewone leden benoemd. Daarnaast was er aandacht voor de financiële zaken van de NOB en de SOB. De ledenvergadering heeft ingestemd met drie voorstellen tot partiele wijziging van de statuten ter uitbreiding van de lidmaatschapsmogelijkheden voor bedrijfsfiscalisten, een aanpassing van de samenwerkingsregels en een uitbreiding van de meldplicht. Tot slot sprak voorzitter Bartjan Zoetmulder over de  aangepaste Roadmap waarin de ontwikkelingen in het afgelopen jaar met betrekking Code of Conduct en de plannen voor het komend jaar zijn toegelicht.

Een uitgebreid verslag volgt later