Tweede NOB Belastingpoort in Nieuwspoort - thema: Box III - Quick fixes

maandag 09 september 2019
Activiteit: 
NOB-bijeenkomst
Inleider(s): 
Prof. dr. C.L.J. (Koen) Caminada, drs. C. (Cor) Overduin, mw. I.A. (Ingrid) Rensema
Tijdsduur: 
16.00 -18.00 uur
Locatie: 
Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
1,5

De NOB heeft het recht verworven om onder de vlag van het pers- en politiek debatcentrum Nieuwspoort in Den Haag activiteiten over het thema Belastingen te organiseren. Hiervoor beheert de NOB haar eigen Belastingpoort. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOB om zich sterker te profileren als brede fiscale denktank. De Belastingpoort creëert mogelijkheden om de aanwezige fiscale (praktijk)kennis met pers, politici en beleidsmakers te delen. Op die manier kan vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage geleverd worden voor een goede onderbouwing van fiscale beleidsplannen en wetsvoorstellen.

Graag nodigen wij u uit voor de tweede Belastingpoort-bijeenkomst op maandag 9 september a.s. van 16.00-18.00 uur. Locatie: Nieuwspoort te Den Haag.

Het thema van de middag is ‘Box III – quick fixes’

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat voor de jaren 2013 en 2014 (op stelselniveau) sprake is van een buitensporig zware last, omdat de belastingdruk in box 3 hoger is dan het gemiddeld zonder (veel) risico’s haalbare rendement. Dat vormt een schending van het recht op ongestoord genot van eigendom, zoals verwoord in artikel 1 Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad heeft verder aangegeven dat het niet aan de Hoge Raad maar aan de wetgever is om in het rechtsherstel te voorzien.

De Orde is van opvatting dat een (beperkte) aanpassing per 1 januari 2020 nodig is om voorzichtige spaarders rechtsherstel en dus rechtszekerheid te bieden. Deze en andere opties zullen door de inleiders worden belicht. Als deelnemer krijgt u volop de gelegenheid om actief mee te praten over dit onderwerp. De inleiders formuleren stellingen die bediscussieerd zullen worden in een panel samengesteld uit fiscale woordvoerders van de politieke partijen. Na afloop is er ruim gelegenheid om na te praten.

De bijeenkomst wordt geleid door Koos Boer (hoogleraar Universiteit Leiden en partner bij Lubbers, Boer & Douma). Onder de inleiders in ieder geval de volgende, prominente sprekers:

  • Koen Caminada, Hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden; Wetenschappelijk directeur Instituut Fiscale en economische vakken, Rechtenfaculteit, Universiteit Leiden; en Vice-decaan Faculteit Governance en Global Affairs, Universiteit Leiden, Den Haag.

  • Cor Overduin, Grant Thornton Accountants en Adviseurs.

  • Ingrid Rensema, ABN AMRO Bank NV, Group Tax

Ed Groot (oud kamerlid en dagelijks columnist in het FD) en Dion Kotteman (Partner bij Grey Matter Matters, Nijenrode University, vml Rijks CIO) nemen in het panel plaats.

Op 5 juli jl. publiceerde de NOB een notitie ‘kortetermijnoplossing box 3 arresten Hoge Raad’. Voor meer informatie zie: notitie inzake kortetermijnoplossing box 3 arresten Hoge Raad

Aanmelden

Wilt u erbij zijn in Den Haag? Meldt u dan zo spoedig mogelijk aan via uw Persoonlijke Pagina. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De volgorde van aanmelding is bepalend voor deelname. Het definitieve programma krijgt u kort voor de bijeenkomst toegestuurd. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 80.

Het adres van Nieuwspoort is Lange Poten 10, Den Haag. Parkeren kan in de Plein-garage, van daaruit is het 100 meter lopen naar Nieuwspoort.