U bent hier

Update NOB-enquête over de Belastingdienst: Tot nu toe hebben 1091 NOB-leden de enquête ingevuld.

18 april 2019

Heeft u de enquête al ingevuld?

Het onafhankelijke onderzoeksbureau BusinessMonitor zond maandag 15 april 2019 een herinneringsmail naar de leden die op dat moment de enquête nog niet hadden ingevuld. Door te klikken op de link in die mail komt u bij de vragenlijst. U kunt nog meedoen.

Waarom?

Een goed functionerende Belastingdienst is voor het uitoefenen van het beroep van belastingadviseur van groot belang. Een aantal maal eerder (in 2011, 2013 en 2016) vroeg de NOB haar leden in een enquête naar hun mening over de relatie met de Belastingdienst. Uit het laatste onderzoek bleek dat men in 2016 de kwaliteit van de dienstverlening nog met een voldoende waardeerde, maar dat er – met name wat betreft de bereikbaarheid – nog genoeg verbeterpunten waren. Ook werd een verharding in de toepassing van drukmiddelen geconstateerd. Het bestuur is benieuwd of de licht dalende trend zich sindsdien heeft omgekeerd of zich juist heeft versterkt als gevolg van bijvoorbeeld de uitstroom bij de Belastingdienst.

Om dat te kunnen bepalen wordt een herhalingsonderzoek uitgevoerd. Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden om aan de enquête deel te nemen.

De mening van 12.500 belastingadviseurs

Het onderzoek van 2019 is vrijwel gelijk aan dat in 2016. Net als bij de vorige editie zullen ook de leden van het Register Belastingadviseurs weer aan de enquête deelnemen. De representativiteit van de onderzoeksresultaten is daarmee groot en geeft de mening van ruim 12.500 belastingadviseurs weer.

Anoniem

De enquête wordt net als voorgaande keren uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau BusinessMonitor. Uw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. De uitkomsten worden gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering op 18 juni a.s., bekend gemaakt in de NOB-media en vanzelfsprekend ook voorgelegd aan de Belastingdienst zelf.

Vragen

Als u vragen heeft over de enquête kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van BusinessMonitor (nob@businessmonitor.nl).