U bent hier

Update Richtsnoeren WWFT februari 2014

12 februari 2014

De beroepsorganisaties NOB, RB en NBA brengen een update uit van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de WWFT. Deze versie (februari 2014) geldt voor leden van de NBA als Handreiking 1124. 
                                                                                                                                    
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de laatste door de NOB gepubliceerde versie van 1 oktober 2013 betreffen het volgende:

  • wijziging van enkele noten n.a.v. reparatie van de WWFT per 1 januari 2014; 
  • in par. 2.4.6 is een alinea toegevoegd over de vraag wie beschouwd moet worden als cliënt in het geval een belastingadviseur of accountant wordt ingeschakeld door een curator; 
  • in par. 3.15 is het besluit van 9 december 2013 verwerkt dat het tijdstip vaststelt waarop de termijnen bedoeld in de overgangsregeling van de WWFT (artikel 38) gaan lopen; 
  • in noot 211 is de indexering van de strafrechtelijke boetes per 1 januari 2014 verwerkt.