Vacature bij redactie Orde

De redactie van Orde is op zoek naar een enthousiast en ideeënrijk NOB-lid met gevoel voor tekst en beeld.

Orde kent drie (thematische) edities per jaar en wordt verstuurd naar ruim 5.000 NOB-leden. Voorafgaand aan elke editie vindt er redactieoverleg plaats. Naast de hoofdredacteur (bestuurslid Niels Boef) wordt gewerkt met een gastredacteur die goed ingevoerd is in het betreffende thema. Hij of zij bereidt de thematische rubrieken (insteek + bronnen) goed voor. Na het redactieoverleg start Monte Media (extern bureau) in nauwe samenwerking met de redactie en de NOB (Henk Koller en Angelique van Streepen) met de productie. De redactieleden krijgen alle (door bronnen gefiatteerde) teksten, ter lezing en commentaar, voorgelegd. Na goedkeuring start de vormgeving

Als redactielid van Orde bent u nauw betrokken bij de totstandkoming van het magazine. U denkt mee over de inhoud door middel van het aanleveren en/of beoordelen van ideeën. U weet vanuit uw specifieke expertise welke onderwerpen er op uw gebied spelen (en die interessant zijn voor de lezers). U bewaakt de kwaliteit van de inhoud en zorgt ervoor dat de inhoud aansluit bij de doelgroep; u bewaakt de tone of voice. Ook beslist u mee over de vormgeving.

De huidige redactie bestaat uit:

  • Niels Boef, Meijburg & Co (lid algemeen bestuur met Orde in portefeuille)
  • Jan Hazewinkel, Tax Connection
  • Touria el Ouardi, BCO
  • Lotte van Rij, PwC
  • Jan Sanders, Relx Group
  • Menno Wiezer, Meijburg & Co
  • Caroline Zegers, Deloitte

Leden werkzaam bij deze kantoren kunnen niet reageren. Het bestuur streeft naar een evenwichtige spreiding van de kantoren over de verschillende gremia.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 1 september een mail met CV en korte motivatie sturen naar Ingrid de Jong (i.de.jong@nob.net).