Verdiepingscursus Transfer Pricing 'Inleiding juridisch kader'

maandag 20 maart 2023
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
Jan-Willem Kunen
Tijdsduur: 
09.45 uur – 13.00 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
3

Op maandag 20 maart vindt in de ochtend de cursus Transfer Pricing ‘Inleiding juridisch kader’ plaats.

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op het arm’s-lengthbeginsel als startpunt voor het vaststellen van verrekenprijzen tussen gelieerde partijen en de codificatie hiervan in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Voorts zal de uitstraling van artikel 8b op andere bepalingen van de vennootschapsbelasting worden behandeld (o.a. artikelen 8ba-8bd), alsmede de internationale ontwikkeling van het arm’s length beginsel als gevolg van BEPS en de voorstellen van de OESO inzake Pillar One en Pillar Two. Tenslotte zal ook aandacht worden besteed aan de rulingpraktijk, geschillenbeslechting en staatssteun.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

De kosten voor deelname bedragen € 195,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag voor de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.