U bent hier

Verzoek om praktische ingangsdatum wetsvoorstel 'Invoeringswet personenvennootschap'

07 mei 2009

Op de lijst met wetsvoorstellen die het Kabinet  vóór het zomerreces zou willen behandelen, komt ook het Wetsvoorstel ‘Invoeringswet personenvennootschap’ voor (wetsvoorstel 31065). De NOB heeft er in een brief aan de Tweede Kamer commissies voor financiën en justitie voor gepleit dat gekozen wordt voor een praktische ingangsdatum, in dit geval 1 januari 2010. Dat leidt voor alle belastingplichtigen tot de minste complicaties. De brief is opgesteld in samenwerking met het NIVRA, de NOvAA, het RB en SRA.

Dit commentaar is door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, mw. dr. J. Ganzeveld, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris) tot stand gekomen.