U bent hier

Vijf vragen aan Angelique van Streepen / SOB "Corona en de SOB"

29 april 2021

Er komen steeds meer versoepelingen, wat betekent dit voor de SOB-cursussen?
We hopen dat we vanaf 1 september weer fysieke cursussen kunnen organiseren. Afgelopen jaar is gebleken dat zowel bij docenten als cursisten de voorkeur uitgaat naar cursussen op locatie. Niet alleen vanuit educatief oogpunt is dat beter, maar er is ook meer interactie mogelijk en er zijn meer mogelijkheden om te netwerken.

Mag men straks alleen aan cursussen deelnemen als men een vaccinatiepaspoort heeft of bijvoorbeeld een sneltest doet?
Daarover is nog geen besluit genomen. We houden de maatschappelijke ontwikkelingen hierover goed in de gaten en volgen daarbij de richtlijnen van de overheid. Tegen de tijd dat we weer fysiek bij elkaar mogen komen, zal daarover meer duidelijk zijn.

Hebben de aspirant-leden nog te maken met vertraging in de voortgang van hun opleiding die veroorzaakt is door corona?
Alle cursussen die in 2020 niet door konden gaan, zijn naar dit voorjaar verplaatst. Ook hebben we extra cursussen ingepland om de achterstanden in te halen. Ik ga er dan ook vanuit dat de vertraging, die door corona is ontstaan, per 1 september 2021 is weggewerkt. Aspirant-leden die het idee hebben, dat dit niet het geval is, kunnen contact opnemen met het bureau. Dan kijken we er samen naar.

Dus iedereen kan weer in de 3 jaar de opleiding voltooien?
Dat geldt zeker voor de aspirant-leden die vertraging hebben opgelopen door corona. Ik merk dat er vaak onduidelijkheid is over de termijn van de beroepsopleiding. De minimale termijn om de opleiding te voltooien is drie jaar. Die termijn is vastgesteld door het SOB-bestuur. De voorwaarde om te worden toegelaten tot het gewone lidmaatschap van de NOB is dat je de beroepsopleiding hebt voltooid en dat je drie jaar werkervaring hebt als universitair gevormd fiscalist. Het is dus niet mogelijk om de beroepsopleiding te voltooien in een periode korter dan drie jaar.

Is er ook nog een maximale termijn waarbinnen je de opleiding moet hebben voltooid?
Statutair mogen aspirant-leden statutair langer over de opleiding doen. Deze datum, waarop je uiterlijk de opleiding moet hebben voltooid, staat in de toelatingsbrief. Je kunt deze datum ook zelf uitrekenen. Het jaar waarin je bent toegelaten tot het aspirant-lidmaatschap telt niet mee. Daarna is er nog vier jaar de tijd om de opleiding te voltooien.