U bent hier

Vijf vragen aan Boudewijn Ligthart (Belastingdienst) over de Brexit: ‘Kijk goed naar de btw’

07 maart 2019

Nog maar drie weken tot het Verenigd Koninkrijk dan eindelijk de EU verlaat. Of niet? Of toch weer wel? Hoe unpredictable de uitkomst van het Brexit-proces ook is, het fiscale leven gaat na 29 maart gewoon door. De Belastingdienst werkt op basis van een no deal-scenario. Boudewijn Ligthart, projectleider Brexit, legt uit.

 

Een no deal-scenario als uitgangspunt?
‘Ja, daar hebben we als rijksoverheid ruim een jaar geleden voor gekozen, want dat is het voor de samenleving meest ingrijpende scenario. Daarna hebben we alle processen binnen de Belastingdienst bekeken die door zo’n Brexit geraakt kunnen worden. Daar zijn zes voor bedrijven en burgers relevante belastingmiddelen uit gekomen: loonheffingen, IB, Vpb, omzetbelasting, toeslagen en inning. In een recente powerpointpresentatie van de Belastingdienst, 20190222 presentatie brexit digicom, worden voor elk van die middelen de gevolgen aangegeven. NOB-leden kunnen die presentatie bekijken in het besloten deel van de NOB-website.’

In een brief aan de Tweede Kamer van 4 februari heeft staatssecretaris Snel fiscaal overgangsrecht geïntroduceerd ingeval van een no deal. Dan wordt er gedaan alsof het VK in 2019 nog deel uitmaakt van de EU. Duidelijk toch?
‘Ja, maar pas op: dat geldt alleen voor de loonheffingen, de IB en de Vpb. Uit de brief zou je misschien iets anders kunnen lezen. De staatssecretaris heeft toegezegd op korte termijn nog met een verduidelijking te komen.’

De btw staat niet in het rijtje; daar gaat het anders?
‘Ja, daar treedt de regel dat het VK na uittreding voor de EU een derde land is geworden direct in werking. Dat zou onder meer tot gevolg hebben dat ondernemers die goederen vanuit het VK invoeren aan de Nederlandse grens bij de Douane btw moeten afdragen. Dat is te voorkomen door een artikel 23-vergunning Wet OB aan te vragen. Dan kunnen ze de btw aangeven in hun periodieke aangifte in Nederland – wat uiteraard wel zo makkelijk is. We hebben 26.000 bedrijven waarvan we denken dat ze handel met het VK drijven hierover een brief gestuurd. Inmiddels hebben we 13.000 reacties binnen. Daarvan hebben we er 11.000 al beoordeeld; de betreffende bedrijven krijgen daarover nu snel bericht.’

En die andere 13.000? De tijd dringt.
‘We hopen op korte termijn nog veel meer artikel 23-verzoeken te krijgen. Als ondernemers die nu snel indienen dan is de kans groot dat de Belastingdienst ze tijdig kan afhandelen. Vandaar ons verzoek: kijk goed naar de btw.’

Wat moeten ondernemers en hun adviseurs verder doen als het om de Brexit gaat?
‘Goed onze website in de gaten houden: www.belastingdienst.nl/brexit. Vanaf nu wordt daar het overgangsrecht gepubliceerd. Dat mogen we echter pas doen als de staatssecretaris de Tweede Kamer heeft geïnformeerd; hij heeft toegezegd daar haast mee te maken. Nog één, waarschijnlijk overbodige, opmerking. In de douanewetgeving verandert er als gevolg van de Brexit veel meer dan in de andere belastingsoorten. Bedrijven die daarmee te maken krijgen hebben we daarover al eerder geïnformeerd. Ik denk dat de grote meerderheid daarvan heel goed weet welke voorbereidingen ze moet treffen op wat er komen gaat.’