U bent hier

Vijf vragen aan Ellen Schouten 'Nieuwe versie e-learningmodule Wwft beschikbaar'

14 november 2019

Sinds 1 oktober 2019 is een vernieuwde versie beschikbaar van de e-learningmodule Wwft, die de NOB in samenwerking met accountantsorganisatie NBA heeft ontwikkeld. De module helpt NOB-kantoren bij de wettelijke verplichting hun medewerkers en dagelijks beleidsbepalers periodiek te trainen, zodat ze bekend zijn met de Wwft, een cliëntenonderzoek goed kunnen uitvoeren en ongebruikelijke transacties kunnen herkennen. Vijf vragen aan Ellen Schouten, secretaris van de Commissie Beroepszaken.

Op welke punten is de Wwft-module aangepast?    
‘Inhoudelijk is hij geactualiseerd; dat vanwege de wijzigingen in de Wwft die sinds 25 juli 2018 van kracht zijn. Daarnaast is hij gebruiksvriendelijker. Dit is alweer de derde versie van de module; we hebben daarin reacties van eerdere gebruikers kunnen verwerken. Het geheel is overzichtelijker geworden en op onderdelen beter ingedeeld. Er is zowel een Nederlandse als een Engelse versie beschikbaar.’

Waarom zouden kantoren voor de NOB-module moeten kiezen?
‘Omdat het een van de weinige modules is die echt is afgestemd op de doelgroep. Behandeld worden het toepassingsbereik van de wet, het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de administratieve verplichtingen. Daarnaast het risicomanagement en de bevoegdheden en sanctiemogelijkheden van de toezichthouder BFT. Er wordt een groot aantal cases uit de fiscale en accountantspraktijk gepresenteerd; de gebruikers kunnen kiezen met welke daarvan ze aan de slag willen. De module voorziet ook in een eindtoets. Wie op die toets een voldoende scoort ontvangt een certificaat. Het kantoor kan zo aan de toezichthouder BFT laten zien dat de bestuurders en medewerkers voldoen aan de opleidingseisen die de Wwft stelt. En niet te vergeten: de Wwft-module van NOB en NBA is ook nog eens een goedkope manier om dat doel te realiseren.’

Wat zijn dan de kosten?
‘Per deelnemer wordt een bedrag van 95 euro gevraagd. Voor bulkaanmeldingen geldt een kortingsregeling.’ 

Hoe reageren de kantoren?
‘Begin oktober heeft de NOB een mail gestuurd aan de voorzitters Tax van alle kantoren – uitgezonderd PwC, Deloitte, EY, Meijburg&Co en BDO – om de nieuwe versie van de Wwft-module onder de aandacht te brengen. Dat heeft inmiddels een flink aantal aanmeldingen opgeleverd. De eerste reacties zijn enthousiast.
Met de big five-kantoren hadden we al eerder een afspraak gemaakt: die kunnen onze module laten draaien in hun eigen Learning Management Systeem. Dat laatste geldt overigens ook voor andere kantoren met een dergelijk systeem. Wie hierin is geïnteresseerd kan contact met mij opnemen (e.schouten@nob.net of tel. 020 5141880).’

De versie van de Wwft die van kracht is sinds 25 juli 2018: werkt die goed?
‘Ik denk inmiddels wel. Bij de servicedesk Wwft van de NOB kwamen in 2018 veel vragen binnen over de nieuwe objectieve indicator die toen is geïntroduceerd. Als gevolg daarvan moesten instellingen die onder de werking van de Wwft vallen – zoals belastingadvieskantoren – alle transacties melden met personen en rechtspersonen die gevestigd zijn in een zogenoemd derde-hoogrisicoland. De Europese Commissie had daarvan een lijst opgesteld. Het leidde tot een administratieve chaos: meldpunt FIU-Nederland werd overstelpt met zinloze meldingen. Gelukkig is die objectieve indicator per 18 oktober van dit jaar vervallen.’