U bent hier

Vijf vragen aan Ellen Schouten: 'Nieuwe Wwft vraagt veel aandacht’

16 augustus 2018

Op 25 juli is met de inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn een nieuwe versie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht geworden. Een versie die op belangrijke punten afwijkt van de vorige. Ellen Schouten, secretaris van de Commissie Beroepszaken, wijst op de steun die de NOB de kantoren biedt om aan de eisen van de nieuwe wet te kunnen voldoen. 

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd rond de Wwft?
‘Op 11 juli is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Implementatiewet en twee weken later trad de nieuwe Wwft al in werking – samen met een nieuw uitvoeringsbesluit en een nieuwe uitvoeringsregeling. Dat is ongekend snel. De doorlopende wettekst was nog niet eens beschikbaar. Daarom heeft de NOB aan het Bureau Financieel Toezicht, de toezichthouder, gevraagd om een coulanceperiode in acht te nemen – bijvoorbeeld tot 1 januari 2019. De kantoren hebben echt tijd nodig om uit te vinden wat deze nieuwe Wwft voor ze betekent. Het BFT beraadt zich daarover.’

Som de belangrijkste wijzigingen nog eens op?
‘Allereerst worden er uitvoerige eisen gesteld op het punt van risicomanagement. De overheid heeft twee National Risk Assesments gepubliceerd: een over witwassen en een over terrorismefinanciering. Rekening houdend met deze NSA’s moeten kantoren een eigen risicobeoordeling maken. Mogelijk moeten ze een eigen compliance- en auditfunctie inrichten, maar dat is weer afhankelijk van de – nogal vage – eis dat die functie in overeenstemming is met “de aard en omvang van de instelling”. Het BFT komt nog met een handleiding, hopelijk in september.
Daarnaast zijn er definities in de wet gewijzigd: die van de UBO, de uiteindelijk belanghebbende, en die van een PEP, een politically exposed person. Beide wijzigingen kunnen voor veel extra administratieve lasten zorgen.
Verder zijn de sancties bij overtreding flink verzwaard. Het BFT kan iemand zelfs de bevoegdheid ontzeggen om een beleidsbepalende functie uit te oefenen bij de instellingen die onder de Wwft vallen. En de boetes die opgelegd kunnen worden zijn schrikbarend hoog.’

Hoe ondersteunt de NOB de kantoren?
‘Op verschillende manieren. We herschrijven de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants; de nieuwe versie is naar verwachting in september beschikbaar. Daarnaast willen we op korte termijn - we streven naar november 2018 - weer een nieuwe e-learningmodule uitbrengen voor de opleidingsverplichting die de Wwft kent. De vorige e-learningmodule Wwft is door de kantoren in groten getale afgenomen; we onderzoeken of er ook nu voldoende belangstelling is. Die e-learningmodule ontwikkelen we dan – net als de vorige keer – samen met de NBA. De module is specifiek op belastingadviseurs en accountants gericht.’        

En er is ook nog een PE-seminar?
‘Ja, dat wordt gehouden op woensdagmiddag 7 november in Utrecht. Daar word je helemaal bijgepraat over de nieuwe regelgeving en de recente Wwft-jurisprudentie. Er zijn drie inleiders: Wim Gohres en Dick Barmentlo namens de NOB en Dirk Kolkman namens het BFT. Het volledige programma is te vinden op de website. Inschrijving is nu al mogelijk via de Persoonlijke Pagina.’

En niet te vergeten: de speciale servicedesk Wwft. Die is met name voor de kleinere kantoren met Wwft-vragen?
‘Ja, kantoren die geen eigen compliance-afdeling hebben kunnen vragen stellen of een casus voorleggen. De desk is toegankelijk via het kopje “Servicedesk Wwft” op de openingspagina van de NOB-website. Daar staat alle informatie over de Wwft overzichtelijk bij elkaar.’