U bent hier

Vijf vragen aan Niels Boef: 'NOB krijgt BelastingPoort bij Nieuwspoort'

13 juni 2019

De NOB heeft het exclusieve recht verworven om onder de vlag van pers- en politiek debatcentrum Nieuwspoort activiteiten over het thema Belastingen te organiseren. Op 25 juni vindt de eerste van deze zogenoemde BelastingPoort-bijeenkomsten plaats. Niels Boef, secretaris van het NOB-bestuur, licht het initiatief toe.


Waarom deze overeenkomst met Nieuwspoort?
‘Die past binnen de strategie van de NOB om zich te profileren als een beroepsorganisatie die haar brede kennis graag deelt met andere partijen die actief zijn op het fiscale speelveld, zoals politici, beleidsmakers, NGO’s en de pers. Nieuwspoort is een welbekend en gerespecteerd perscentrum, dicht bij het Haagse vuur. Al heel wat brancheorganisaties hebben er hun Poort; het was eigenlijk opvallend dat er nog geen BelastingPoort was. Maar die is er nu dus wel.’

Wat houdt zo’n Poort in?
‘Als NOB organiseren we enkele malen per jaar een bijeenkomst over een fiscaal thema. Vaste prik is natuurlijk in oktober ons uitgebreide commentaar op het Belastingplan voor het komende jaar. Daarnaast kiezen we actuele onderwerpen. De bijeenkomsten zijn breed van opzet. Het onderwerp moet van alle kanten belicht worden, dus we zullen altijd vertegenwoordigers van verschillende partijen uitnodigen.’

De eerste bijeenkomst is op 25 juni. Wat is dan het thema?
‘We hebben gekozen voor “Excessief lenen bij eigen vennootschap” – naar het gelijknamige wetsvoorstel waarover kort geleden een internetconsultatie is gehouden. Een actueel en ook aansprekend onderwerp, want er is nogal wat kritiek mogelijk op de versie van het wetsvoorstel die het ministerie ter consultatie heeft voorgelegd – onder meer op het punt van dubbele heffing. We verwachten het definitieve wetsvoorstel na de zomer, dus is het zaak ons goed voor te bereiden. Deze bijeenkomst kan daarvoor heel nuttig zijn.’

Wat moet ik doen als ik er 25 juni bij wil zijn?
‘Je zo snel mogelijk aanmelden. Er is toegang voor vijftig deelnemers en dus geldt het bekende “vol=vol”. Het streven is dat alle doelgroepen – NOB-leden, politici, beleidmakers, NGO’s, de pers en andere stakeholders – evenwichtig vertegenwoordigd zijn. De volgorde van aanmelding is bepalend voor de plaatsing van de NOB-leden. Alle leden ontvangen een e-mail met de vraag of ze belangstelling hebben om op 25 juni naar Den Haag te komen. Ze kunnen zich aanmelden via hun Persoonlijke Pagina.’

Kunnen de leden ideeën aandragen voor BelastingPoort-bijeenkomsten?
‘Ja, graag zelfs. Zoals gezegd: het moet gaan om een actueel onderwerp, dat ook niet heel specialistisch mag zijn. Mail je voorstel naar Angelique van Streepen (directeur opleidingen / bestuurssecretaris – a.van.streepen@nob.net). Dank alvast.’