U bent hier

Vijf vragen aan Robert van der Jagt 'Leidraad MDR/DAC6 verschenen'

03 juli 2020

Op 30 juni verscheen de Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Het gaat volgens de staatssecretaris om ‘een nadere inkleding’ van de meldingsplicht die voortkomt uit de Europese richtlijn inzake Mandatory Disclosure Rules (DAC6), zoals geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Robert van der Jagt (Meijburg), voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen, geeft een eerste indruk.

Goed dat-ie er is?
‘Ja, eindelijk. Er werd echt naar uitgekeken; de publicatie is een aantal keren uitgesteld. Voor een wet die op 1 juli in werking treedt is 30 juni natuurlijk wel erg laat – te meer daar de richtlijn geen enkele uitleg geeft en de parlementaire geschiedenis dat ook maar in beperkte mate doet. Er waren en zijn dus nog steeds veel vragen. Gelukkig is er wel meer lucht gekomen doordat vorige week op EU-niveau is besloten dat de deadline voor de meldingsplicht mag worden opgeschoven. Dat uitstel is optioneel, je mag ook niets doen of drie maanden uitstellen, maar de staatssecretaris heeft op 26 juni via een beleidsbesluit laten weten dat Nederland kiest voor zes maanden uitstel. De meldingsplicht is dus opgeschoven naar januari 2021.’

De fiscale wereld wilde meer duidelijkheid. Is die er nu?
‘Op een aantal punten zeker. Laat ik een voorbeeld geven. Bij grensoverschrijdende leningsovereenkomsten was de vraag of de overeenkomst zelf de meldingsplichtige constructie is als ze voldoet aan één van de hallmarks uit de richtlijn – die in de Leidraad wezenskenmerken worden genoemd. Of moet je juist iedere betaling melden? Nogal een verschil. De Leidraad maakt duidelijk dat de leningsovereenkomsten en niet de separate betalingen als constructie moeten worden aangemerkt. Dat is mede van belang voor nog bestaande leningsovereenkomsten die zijn afgesloten vóór 25 juni 2018.

Maar de Leidraad heeft niet alle onduidelijkheid opgelost. Er blijven vragen, bijvoorbeeld bij de Main Benefit Test. Hier is de bedoeling van de wetgever weer toegevoegd, de zogenoemde policy intent. Geniet je een fiscaal voordeel zoals een aftrekpost ingevolge banksparen, dan is duidelijk dat dit een bedoeld fiscaal voordeel is – en dat dat voordeel de enige reden voor het openen van een dergelijke rekening is. Onduidelijk is of je in zo’n situatie moet melden. Een harde uitsluiting biedt de Leidraad niet, maar wellicht komt die later nog.’     

De Leidraad bevat 24 uitgewerkte voorbeelden. Voor elk wat wils?
‘Ja, het is een misverstand om te denken dat MDR alleen over de vennootschapsbelasting gaat. De Leidraad geeft ook voorbeelden van andere belastingsoorten: de overdrachts- en schenkbelasting bijvoorbeeld, maar ook de 30-procentregeling in de loonbelasting. Wat de laatste betreft: duidelijk is dat die niet gemeld hoeft te worden. Dat zou ook een geweldige toestand zijn geworden.’

De NOB heeft ook input voor de Leidraad geleverd?
‘Ja, we hebben Financiën onder meer gewezen op een onbedoeld en ongewenst effect voor constructies binnen de loonbelasting en de dividendbelasting die zouden moeten worden gemeld. Daarbij zou de meldingsplicht op de individuele werknemers dan wel aandeelhouders rusten. De staatssecretaris heeft ons voorstel om dat te voorkomen overgenomen. Daarnaast hebben we de nodige andere verbetersuggesties gedaan. Die vinden we nog niet terug in deze Leidraad, maar die volgen mogelijk in de volgende versie.’  

Uit de Leidraad blijkt dat de Belastingdienst een speciaal MDR-team heeft ingesteld. Nuttig?
‘Zeker, een helpdesk kunnen we goed gebruiken. Zoals gezegd: de richtlijn is principle based en geeft dus weinig of geen uitleg en ook bij de parlementaire behandeling zijn lang niet alle vragen bevredigend beantwoord. Adviseurs kunnen, in geanonimiseerde vorm, vragen en situaties aan het MDR-team voorleggen. Vooroverleg is echter niet mogelijk. Ook belangrijk: de Leidraad die nu is gepubliceerd is versie 1.0. Er komen regelmatig nieuwe versies; de Belastingdienst gebruikt de term groeidocument.’