U bent hier

Vijf vragen aan Robert van der Jagt 'NOB reageert op fiscale coronamaatregelen'

02 april 2020

Het kabinet heeft als reactie op de coronacrisis ook een flink aantal fiscale maatregelen genomen. De NOB reageerde daarop in twee uitgebreide brieven van 17 en 26 maart (zie: opinies en discussiebijdragen). Robert van der Jagt (Meijburg), voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen, licht het NOB-commentaar toe.

Hoe pakt het kabinet de fiscale coronavragen aan?
‘We hebben in de brieven onze waardering uitgesproken voor zowel de omvang van de maatregelen als voor de snelheid waarmee ze tot stand zijn gekomen. Niettemin hebben we – als beroepsorganisatie met veel fiscale kennis en praktijkervaring – toch wel een aantal suggesties en punten die nadere aandacht verdienen. Vandaar die twee uitgebreide brieven van respectievelijk acht en achttien pagina’s.’

Hoe kon de NOB zo snel en zo in detail reageren?
‘In tijden als deze blijkt dat kantoorgrenzen wegvallen en dat we een gezamenlijk doel hebben: bijdragen aan het zo goed mogelijk verdelen van de fiscale pijn. In no time hebben we vanuit de secties een team van specialisten kunnen samenstellen. In de brief van 26 maart komen met name de gevolgen voor de btw en de loonheffingen uitvoerig aan bod. Maar we gaan ook ruim in op de formele kanten, zoals uitstel van betaling, melding van betalingsonmacht en bestuurdersaansprakelijkheid. Voor vrijwel alle belastingsoorten geldt dat zich vragen en problemen voordoen waarmee we nooit eerder – in deze mate en met deze snelheid – te maken hebben gehad.’

Eén van de formele punten betreft de bereikbaarheid van de Belastingdienst. Hoe zit dat?
‘PostNL heeft gezegd dat de postverzending de komende tijd mogelijk vertraging zal oplopen. Dat kan vervelende gevolgen hebben, want de fiscus erkent geen elektronische handtekeningen. Vandaar ons punt: we vragen de Belastingdienst om vooralsnog een algemeen e-mailadres open te stellen waar belastingplichtigen en hun adviseurs verzoeken en meldingen kunnen indienen. Eenzelfde punt speelt bij de rechtbanken en de gerechtshoven. Ook daar kunnen belastingplichtigen in problemen komen als een brief of ander stuk meer dan een week na de daarvoor geldende termijn arriveert. In dat geval is formeel sprake van niet-ontvankelijkheid.’   

De belastingrente en de invorderingsrente zijn teruggebracht naar 0,01%. Belangrijk?
‘Zonder meer. Zo is duidelijk gemaakt dat belastingbetalers daar later, na allerlei noodgedwongen uitstelfaciliteiten, niet alsnog mee worden geconfronteerd. We hebben het probleem in onze eerste brief gesignaleerd; gelukkig is het inmiddels dus opgelost.’

Hebben andere landen ook snel fiscale maatregelen genomen?
‘Ja, wereldwijd. Vrijwel overal staat het in stand houden van enige vorm van cash flow centraal. Begrijpelijk, want zonder liquiditeit zijn ondernemers al gauw knock-out. Dus maken veel landen uitstel van betaling mogelijk en worden aangiftetermijnen opgerekt.’