U bent hier

Vijf vragen aan Robert van der Jagt, voorzitter van de NOB Commissie Wetsvoorstellen, over het gepresenteerde belastingplan 2022 tijdens Prinsjesdag

23 september 2021

Het kabinet is nog steeds demissionair; daarom verwachtten we op Prinsjesdag een beleidsarm belastingplan 2022. Is dat ook het geval?
Ja. Dat is inderdaad het geval. Ik heb zojuist met de Commissie Wetsvoorstellen overleg gehad om onze reactie op het belastingplan voor te bereiden. Dat wordt mogelijk ons dunste commentaar ooit. En dit commentaar bereiden we voor in een historisch korte periode. Want 1 oktober moet dit klaar zijn. Prinsjesdag valt dit jaar namelijk heel laat, waardoor het wetgevingsproces in een kortere periode doorlopen moet worden. Gelukkige bijkomstigheid is dat een aantal belangrijke wetsvoorstellen al eerder naar de kamer zijn gestuurd. Ook zijn er al een aantal voorstellen, die nu in het pakket Belastingplan 2022 zijn opgenomen, eerder via internetconsultaties gepresenteerd. Bijvoorbeeld voor het wetsvoorstel wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten en de belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen (ATAD 2). Op die internetconsultaties hebben wij al uitgebreid gereageerd.  In die zin is het wel prettig dat we dit al gedaan hebben.

Zijn er nog onverwachte maatregelen in het pakket opgenomen?
Ja die zijn er zeker. Denk daarbij aan de eigenwoningregeling en overdrachtsbelasting en de verlaging van de verhuurderheffing. Maar dat zijn meer beleidsmatige- en politieke keuzes die alles te maken hebben met het woningtekort. En natuurlijk zijn er onverwachte kleine details. Maar ook die zijn vooral een politieke keuze.

Zijn bepaalde verwachte maatregelen toch niet opgenomen? Wat mis je?
We hebben te maken met een demissionair kabinet en ons verwachtingsniveau is daar helemaal op afgestemd. Maar er liggen nog wel veel uitdagingen. Denk daarbij aan de vereenvoudiging van het belastingstelsel, de belastingheffing over het werkelijke rendement in box 3 en de eigenwoningregeling. De huidige wetgeving is heel complex en voor burgers niet meer te bevatten is. Maar zoals ik al aangaf, in deze periode met onderhandelingen rondom een nieuwe kabinetsformatie, worden geheel begrijpelijk geen revolutionaire stappen genomen.

Welke maatregelen springen eruit?
Er springen niet echt enorme verrassingen uit. Totaal niet.

De Commissie Wetsvoorstellen legt de voorgestelde maatregelen natuurlijk ook nog onder de loep; kun je al een inschatting maken op welke onderdelen de focus zal liggen?
We gaan ons met name richten op de verrekenprijzen (onshoring) en de omgekeerde hybride lichamen (ATAD 2) implementaties. Verder gaan we een aantal milieumaatregelen onder de loep nemen en beoordelen of we daarop willen reageren. Maar uiteraard gaan we ook reageren op het uitstel van heffing over aandelenopties en mogelijk ook op de beperking van verrekening van dividendbelasting met de vennootschapsbelasting als gevolg van het Sofina-arrest. Maar nogmaals, onze reactie op het Belastingplan 2022 wordt waarschijnlijk historisch dun.