U bent hier

Vijf vragen aan Roos Bareman 'Nieuw: het NOB-vrouwennetwerk'

19 september 2019

Anderhalve maand geleden, op 2 augustus, werd alle vrouwelijke NOB-leden in een enquête gevraagd hoe ze denken over het kort daarvoor opgerichte NOB-vrouwennetwerk. De response was goed: er werden 1600 enquêtes verstuurd, waarop 600 reacties binnenkwamen. Roos Bareman, een van de vier initiatiefnemers en voorzitter van het vrouwennetwerk, licht de uitkomsten toe.

 

Allereerst: waarom een vrouwennetwerk in de NOB?

‘Omdat de participatie van vrouwen in de verschillende NOB-besturen en -commissies laag is en ook bij NOB-evenementen de mannen getalsmatig meestal ruim in de meerderheid zijn. Vorig jaar hebben we bij het bestuur een balletje opgegooid of er ruimte zou zijn voor een vrouwennetwerk; we hebben groen licht gekregen om dat te onderzoeken. Uit de vele gesprekken die we sindsdien gevoerd hebben kwam naar voren dat er inderdaad behoefte is aan zo’n netwerk. Dat blijkt ook uit de enquête: ruim 80 procent van de respondenten geeft aan te willen deelnemen aan activiteiten die met name gericht zijn op vrouwelijke NOB-leden.’

 

Vrouwennetwerk: klinkt dat niet als iets exclusiefs?

‘Nee, daarover wil ik heel duidelijk zijn: mannen zijn zeker ook welkom. Een belangrijk doel is echter netwerken, zodat vrouwen in de NOB elkaar makkelijker kunnen vinden. Dat zowel voor vakinhoudelijke vragen als bijvoorbeeld voor het sparren over carrièreplanning of werkgerelateerde dilemma’s. De ervaring leert dat mannen elkaar daarover van nature vaker contacteren en zo meestal makkelijker een netwerk om zich heen verzamelen omdat de NOB nu eenmaal meer mannelijke leden heeft. Het vrouwennetwerk wil dit dus faciliteren voor vrouwen, maar daar kunnen uiteraard ook mannen bij aanwezig zijn.’

 

De enquête laat zien dat vooral vrouwen met minder dan tien jaar ervaring in het vak een vrouwennetwerk een goede gedachte vinden. Een verwachte uitkomst?

‘Ja. Die groep is nog bezig een eigen netwerk op te bouwen en kan daarbij best wat steun gebruiken. Het is ook bemoedigend om te zien dat van de NOB-vrouwen die langer dan vijftien jaar in het vak zitten een groot deel aangeeft de jongere generatie te willen steunen via coaching en het delen van ervaring.’

 

Staan er al concrete activiteiten op stapel?

‘We denken aan een startevenement in maart 2020, rond de Internationale Vrouwendag. “Vrouwelijk leiderschap” is dan waarschijnlijk ons thema. Het wordt een middag of avond, met een afwisselend programma op een goed bereikbare locatie.’

 

Nog andere punten?

‘Ja, twee. Ten eerste: via de enquête hebben zich 130 vrouwen aangemeld die organisatorisch willen helpen. We zijn nog druk doende te onderzoeken hoe we daar opvolging aan gaan geven. En ten tweede: we zoeken nog een vijfde lid voor het bestuur van ons netwerk: een vrouw met meer dan 15 jaar werkervaring – als aanvulling op de vier initiatiefnemers. Wie geïnteresseerd is kan een mail sturen naar n.baykal@nob.net.’ 

 

Roos Bareman (Tax Directorbij G-Star RAW) en Romaris Veldema (Tax Manager bij VanLantschotKempen) hebben de eerste stap gezet. Al snel hebben ze Laura Pakasi (Senior Associate bij PwC) en Megan Ruigrok (Senior Associate bij BakerMcKenzie) bij de activiteiten betrokken. De functieverdeling is als volgt: Roos voorzitter, Laura secretaris, Megan penningmeester en Romaris communicatie en PR. In het NOB-bestuur fungeert Susan Raaijmakers als aanspreekpunt; ze is nauw betrokken bij alle activiteiten.