U bent hier

Vijf vragen aan Rudolf Sinx Webinar ‘Digitale economie vanuit TP-perspectief’

29 oktober 2020

Op woensdag 25 november organiseert de SOB in samenwerking met de sectie Transfer Pricing het PE-webinar ‘Digitale Economie vanuit TP-perspectief’. Daaronder een korte inleiding: Vier deskundigen praten de deelnemers bij over de stand van zaken rond de OESO-voorstellen over Pijler 1 (belastingheffing in de digitale economie) en Pijler 2 (wereldwijde minimum winstbelasting). Een must voor leden werkzaam in de internationale praktijk op het gebied van de directe belastingen en voor alle bedrijfsfiscalisten die bij multinationals werken. Dagvoorzitter Rudolf Sinx (Quantera Global), bestuurslid van de sectie Transfer Pricing, licht het programma toe. 

Voor wie is het webinar bestemd?
‘Voor alle NOB-leden met een internationale praktijk op het gebied van de directe belastingen en voor alle bedrijfsfiscalisten die bij multinationals werken. De OESO-voorstellen zijn nog niet compleet en dus ook nog niet definitief, maar het is nu al zeker dat ze een grote invloed zullen hebben op onze toekomstige werkzaamheden. Zowel Pijler 1 als Pijler 2 bevat allerlei TP-principes en -gedachten waarmee we al lang vertrouwd zijn en die ook in het definitieve OESO-rapport in enigerlei vorm een plaats zullen krijgen. Het is belangrijk daar nu al op te anticiperen. Zeg dus niet: ik heb geen cliënten met een wereldwijde omzet van 750 miljoen – de waarschijnlijke minimum omzetgrens in de voorstellen. Elk bedrijf dat internationaal bezig is gaat de gevolgen van de OESO-maatregelen aan den lijve ondervinden. Op 25 november kan je je daarover in twee uur laten bijpraten.’

Er werd hier en daar gesuggereerd dat de voorstellen het einde van bijvoorbeeld het arm’s length-beginsel zouden betekenen. Maar dat is dus niet zo?
‘Nee, beslist niet. Alle adviseurs die cliënten begeleiden in TP-zaken en alle bedrijfsfiscalisten die actief zijn bij internationaal opererende bedrijven moeten zich realiseren dat de bestaande TP-principes en -systematiek juist hebben bijgedragen aan de OESO-voorstellen. Ze worden echt niet opgedoekt. Het is wel waarschijnlijk dat de huidige TP-principes in de toekomst aangevuld en op onderdelen mogelijk ook aangepast worden. Dat vraagt nu al aandacht. De gedachte “dat de voorstellen het toch niet zullen redden” is gevaarlijk. De geest is uit de fles – zoveel is zeker.’ 

De OESO heeft op 12 oktober aangekondigd dat de definitieve voorstellen medio 2021 gepresenteerd zullen worden. Welke punten staan nog ter discussie?
‘Nogal wat, waaronder enkele essentiële. Zo is er bijvoorbeeld nog geen overeenstemming over de vraag welke ondernemingen onder Pijler 1 zullen vallen: alleen ondernemingen die actief zijn in de digitale sector – of toch breder? En, ik noemde het al, vanaf welke omzet valt een groep onder de nieuwe regels? En ook: zijn de nieuwe regels verplicht voor groepen die aan de criteria voldoen of kunnen ze juist gebruikt worden als safe harbor? Het is dus de vraag of medio 2021 gehaald gaat worden. Maar de OESO heeft wel een belangrijk drukmiddel: als er geen overeenstemming wordt bereikt dan gaan landen unilaterale regelgeving invoeren – met mogelijk een verwarrende lappendeken als gevolg. En ook corona is een factor: die heeft de digitalisering van de economie verder versneld en dat vraagt om het snel en effectief oplossen van de fiscale pijnpunten.’

Hoe ligt de verhouding tussen Pijler 1 en Pijler 2?
‘Het bedrijfsmodel van veel ondernemingen in de digitale economie maakt het mogelijk klanten in andere landen te bedienen zonder daarvoor fysiek in dat land aanwezig te zijn. Daardoor vallen ze – tot ongenoegen van de fiscus aldaar – buiten de heffing van de lokale vennootschapsbelasting. Dat moet veranderen. De huidige systematiek voor de verdeling van de heffingsrechten, gebaseerd op fysieke aanwezigheid, is niet effectief meer. Pijler 1 richt zich op een nieuwe systematiek voor de verdeling van heffingsrechten en Pijler 2 introduceert nieuwe regels om een minimumniveau aan winstbelasting te garanderen. Je kunt beide Pijlers niet los van elkaar zien.’

Nogmaals: waarom op 25 november tijd vrijmaken voor het PE-webinar?
‘Omdat alle NOB-leden met een internationale MNE-praktijk en alle bedrijfsfiscalisten van internationaal opererende ondernemingen hier onvermijdelijk mee te maken krijgen. Het is een complexe materie, met veel lastige vragen en de nodige nieuwe begrippen. Hoe eerder je je daarmee vertrouwd maakt, des te beter.’

PE-webinar ‘Digitale Economie vanuit TP-perspectief’
Het webinar vindt plaats op woensdag 25 november 2020 van 15.30 tot 17.40 uur. Inleiders zijn Edwin Visser (PwC), Hans van Egdom (Ministerie van Financiën), Bert Middelkoop (PwC) en Jimmie van der Zwaan (Taxand). Dagvoorzitter is Rudolf Sinx (Quantera Global en bestuurslid sectie Transfer Pricing). 
Aanmelden via de Persoonlijke Pagina.