U bent hier

Vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens: verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

30 mei 2018

Over de rolverdeling verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in de belastingadviespraktijk bestaat nog onduidelijkheid en zijn de meningen verdeeld. Zie het artikel van Ellen Timmer.

Om meer zekerheid te krijgen over de rol van de belastingadviseur heeft de NOB hierover in april een aantal vragen voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De kernvraag daarbij is of het opstellen van een fiscale aangifte (ongeacht type belasting en ongeacht of dit voor een natuurlijke- of rechtspersoon geschiedt) niet altijd als een activiteit van een verwerkersverantwoordelijke zou moeten worden aangemerkt. Helaas hebben wij hierop nog geen reactie ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard informeren wij u zodra wij een reactie van de Autoriteit ontvangen.