Wage Tax Accounting voor de LB

woensdag 26 juni 2019
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. A.A.W. Langevoord
Tijdsduur: 
van 14.30 uur - 19.15 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
4

Op woensdag 26 juni 2019 kunt u deelnemen aan de PE-cursus ‘Wage Tax Accounting voor de LB’, bedoeld voor NOB-leden die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met loonheffingen. Er zijn twee onderdelen:

  • de wettelijke bepalingen die ten grondslag liggen aan een loonberekening (loonbelasting en premie volksverzekeringen);
  • de manier waarop de premies voor de werknemersverzekeringen en de werkgeversbijdrage Zvw moeten worden berekend.

Docent is mr. A.A.W. Langevoord (Loyens & Loeff N.V.).

Het volledige programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

De kosten voor deelname bedragen € 260,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.