Winnende scripties NOB/LOF scriptieprijs

29 september 2020
JaarNr.Titel en auteur
   
202130.De fiscale consequenties van de invoering van meerouderschap voor de partnerregelingen in de AWR en de AWIR
  mr. drs. M.D. Appelman
   
202029.Van de fiscale eenheid naar een winst- of verliesoverdrachtregeling: een stap in de goede richting? 
  mw. mr. L. Vissers
   
201928.Verplichte en bindende arbitrage in het MLI
  mr. R.K. Bane
   
201827.De problematiek van een holdingvennootschap bij de bedrijfsopvolgingsfaciliteit
  mr. K. Dubbeld
   
201726.De effectuering van fiscale persoonlijke tegemoetkomingen van buitenlandse belastingplichtigen
  mr. A.C. Fitz Verploegh
   
201625.Sustainability of the Arm's Length Principle as the basis for International Income Allocation in a Digitalising Economy
  de heer P. Heeren
   
201524.Afgezonderde particuliere vermogens; onderzoek naar deze rechtsfiguur in het Nederlandse fiscale recht
  mr. F.H.G. Biemans
   
201423.Transfer Pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband
  de heer V.L. Meijerman MSc.
   
201322. De heffing van schenk- en erfbelasting op basis van het equality of opportunity beginsel
  mr. drs. S.A.G. Verhees
   
201221. Het labyrint van de regels over de handel in verlieslichamen
  mr. J.S. Smalbrugge
   

2011

20. De exitheffing in de wet vpb.1969: EU-rechtelijk onhoudbaar
  mr. F. Emmerink
   
201019.Niets is wat het lijkt; het btw-risico van derivaten
  mw. D. Euser MSc
   
200918. Groepsrentebox; als alternatief voor het afgeschafte concernfinancieringsregime 
  mr. M.F. Nouwen
   
2008 17.Het nondiscriminatiebeginsel en derde landen 
  mevrouw S.J. Ruesink MSc
   
2007

16. 

Effecten van effectisering; BTW-consequenties van de securitisatie van hypothecaire vorderingen
  mevrouw mr. drs. I.H.T. Reiniers
   
200615.IFRS en de verhouding tot de thin-capitalisation
  drs. J.W. Kaasschieter
   
200514.De samenhanggedachte in het belastingrecht.
  mr. drs. R.C.C. de Wit
   
200413.Compartimentering onder belastingverdragen.
  mr. D.S. Smit
   
200312.Fiscale gevolgen van omzetting van rechtspersonen.
  mr. drs. J.L. van de Streek
   
200211.Aspecten van renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting.
  drs. J. van Strien
   
200110.Winstheffing op het Nederlandse continentaal plat.
  drs. B.F. Schuver
    
20009.Tax Treatment of Derivative Financial Instruments under the Netherlands-US Tax Treaty.
  R. de Looze LL.M
   
19998.De ontaarding van het fiscale instrumentalisme. Een onderzoek met betrekking tot de legitimiteit van het instrumentalistisch belastingrecht.
  mr. M.H. Leenders
   
19987.Is een commissionair, opererend binnen een commissionair-structuur, een vaste vertegenwoordiger?
  mevrouw drs. S.B.C.J. Jansen
   
19976.De kwalificatie van de open CV en haar deelgerechtigden in grensoverschrijdende situatie.
  mr. J.A.R. van Eijsden
   
19965.Volledige belasting- en premieheffing bij AOW'ers?
  mevrouw mr. M.T. Slotboom
   
19954.Rechtsvergelijkende studie naar de fiscale aspecten van het Europees Economische Samenwerkingsverband in Nederland, Frankrijk en Duitsland.
  mr. M.J. van der Torre
   
19943.Met het EG-recht strijdige belastingstelsels en de rechtsbescherming van de burger: op het grensvlak van nationaal en communautair recht.
  mr. drs. E.A. Buys
   
19932.Uitwisseling van fiscale informatie tussen Nederland en Duitsland.
  mr. M.M. Vrolijk
   
19921.De fiscale aspecten van de juridische fusie met betrekking tot de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vennootschapsbelasting.
  drs. A.C. Krol