WORDT VERPLAATST - ATAD 2 en de Nederlandse implementatiewetgeving (de eerste praktijkervaringen)

woensdag 01 december 2021
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. S.R. Pancham en prof. dr. mr. M.F. de Wilde
Tijdsduur: 
van 09.45 tot 17.15 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
6

Door onvoorziene omstandigheden zal deze cursus worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Op 1 december kunt u deelnemen aan de PE-cursus ATAD 2 en de Nederlandse implementatiewetgeving (de eerste praktijkervaringen). Deze cursus richt zich op NOB-leden die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de advisering van multinationals. Een casusgerichte aanpak zorgt voor concrete aansluiting bij de praktijk.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Schets achtergrond en structuur van ATAD 2 en de Nederlandse implementatiewetgeving
 • Gedetailleerde bespreking met voorbeelden van de verschillende soorten mismatches met:
  • hybride lichamen,
  • hybride financiële instrumenten,
  • hybride vaste inrichtingen,
  • hybride overdrachten,
  • geïmporteerde hybridemismatches
  • dubbele vestigingsplaats.
 • De eerste ervaringen in de praktijk met de werking van de Nederlandse implementatiewetgeving
 • De verhouding tussen het Nederlandse en de Nederlandse implementatiewetgeving en het (primair en secundair) Unierecht

Docenten zijn mr. S.R. Pancham (Tax at Work) en prof. dr. mr. M.F. de Wilde (PwC en hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)

Het programma van deze cursus kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de dag van de bijeenkomst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de dag van de bijeenkomst 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits de vervanger kwalificeert voor de cursus. In dat geval is wel € 50,- aan administratiekosten verschuldigd.

CoronaCheck
Deze locatie volgt de instructies van de overheid op. Bij toegang wordt aan elke gast gevraagd om een coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck-app of geprint op papier) en een geldig legitimatiebewijs te laten zien. U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud hebt. Een negatieve zelftest is geen geldig bewijs. Via www.testenvoortoegang.org kunt u een gratis test aanvragen. Binnen één uur is de uitslag bekend. De ophaalcode van de negatieve testuitslag is in te vullen in de CoronaCheck-app.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aspirant-leden kunnen niet deelnemen.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onder aan deze pagina.