WORDT VERPLAATST - Multilateraal Instrument - nieuwe datum volgt

woensdag 10 juni 2020
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. R.H.M. Roumen
Tijdsduur: 
van 09.45 tot 17.15 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

BELANGRIJK: Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus wordt deze bijeenkomst (oorspronkelijke datum: 10 juni) verplaatst. De nieuwe datum is nog niet bekend. Zodra de nieuwe datum bekend is, ontvangen de deelnemers die geplaatst zijn een save the date, zodat zij de datum kunnen reserveren. Als bekend is dat de bijeenkomst definitief doorgaat, ontvangen de deelnemers die zijn geplaatst bericht. Zij hebben dan nog 1 week de tijd om kosteloos te annuleren.

Op 10 juni 2020 organiseert de NOB de verdiepingscursus over het Multilateraal Instrument.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

  • aanleiding en context MLI;
  • structuur, mechanisme en praktische gevolgen;
  • de Nederlandse positie en de posities van andere partijen;
  • werking en gevolgen van inhoudelijke bepalingen, waaronder de gevolgen van het wijzigen van de preambule (artikel 6) en de principal purpose test (artikel 7).

De cursus bestaat in de kern uit 2 gedeelten (een ochtend- en een middagsessie). De ochtendsessie wordt gebruikt om in te gaan op de aanleiding, de bijzondere systematiek van het Multilateraal Instrument en de keuzes die landen hebben gemaakt. De middagsessie wordt gebruikt om in te gaan op de inhoudelijke bepalingen, zoals de principal purpose test. Elk onderwerp wordt ingeleid. Daarna wordt de diepte ingegaan o.a. aan de hand van behandeling van casusposities en is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Docent is mr. R.H.M. Roumen (Stibbe B.V.).

De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met advisering van multinationals en ondernemingen die grensoverschrijdende activiteiten hebben. De cursus richt zich met name op gewone leden die in de praktijk regelmatig in aanraking komen met internationaal belastingrecht omdat een zekere kennis van het internationaal belastingrecht bekend wordt verondersteld.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onder aan deze pagina.