Leden zoeken

Naam Kantoornaam Vestigingsplaatsaflopend sorteren Telefoon
mevrouw drs. N.A. Boink * C&B More GRONINGEN 050-7115290
drs. H. Boonstra C&B More GRONINGEN 050-7115290
de heer E. Fransen LLM C&B More GRONINGEN 050-7115290
mr. E.R. Wagenaar * C&B More GRONINGEN 050-7115290
de heer J. de Jong MSc * C&B More ROTTERDAM
mevrouw drs. C.J. Roozen C&B More ROTTERDAM
mr. drs. M.G.H. van der Kroon C&B More ROTTERDAM

* aspirant-lid.
** bedrijfsfiscalist, de interne belastingadviseur van een onderneming, werkzaam in dienst van die onderneming, die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op de belastingzaken van die onderneming.
*** Lid is werkzaam bij een nog niet NOB-erkende belastingadviespraktijk, lid heeft een wijziging in zijn dienstverband nog niet doorgegeven aan de administratie van de NOB of is werkzaam als belastingadviseur bij een samenwerkingsverband van andere beroepsbeoefenaren dat niet is erkend als NOB-erkende belastingadviespraktijk.
**** Lid is als of counsel verbonden aan het kantoor.
***** Buitengewoon lid.