Belastingdienst en koepels bouwen aan vertrouwen

Aan relaties moet je blijven werken. Daarom komen medewerkers van de Belastingdienst en leden van de koepelorganisaties NOB en RB van september tot december 2024 samen op tien regionale bijeenkomsten. Henk Koller (NOB), Sylvester Schenk (RB) en Jon Hornstra van de Belastingdienst vertellen over het belang. Elkaar beter leren kennen leidt tot meer begrip en betere samenwerking, is de overtuiging. Sleutel tot succes: vertrouwen.

Het komt steeds als één van de verbeterpunten naar voren in enquêtes onder leden van de koepelorganisaties van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB): de relatie tussen leden van de koepels en medewerkers van de Belastingdienst. Henk Koller, algemeen directeur NOB, legt uit: “Op organisatieniveau is de relatie goed. Onze bedrijfsfiscalisten spreken over een uitstekende relatie met de inspecteur. Daar waar sprake is van contact, is de relatie goed. Bij mkb-eenheden ontbreekt vaak het persoonlijke contact en dan is het moeilijk voor fiscaal dienstverleners (fd’ers) de juiste weg te vinden.” Op de vraag hoe de relatie verbeterd kan worden, zegt Henk: “We moeten zorgen dat we elkaar kennen. Zo ontstaat begrip voor elkaars positie, elkaars werkwijze en elkaars problemen. Onbekend maakt onbemind. Als je elkaar spreekt, krijg je meer begrip voor elkaar en zie je een gezicht bij een naam. Dat maakt het menselijker en geeft vertrouwen voor verbinding.”

John Hornstra

Jon Hornstra: Als je dat met elkaar deelt, krijg je begrip voor elkaar

Bereikbaarheid verbeterd

Sylvester Schenk is directeur Fiscale zaken bij de RB. “In het onderzoek, dat we al enkele jaren samen met de NOB doen, komt ook de vaak moeilijke bereikbaarheid van de Belastingdienst naar voren. Daar klaagt de achterban over en de Belastingdienst geeft aan dat daar al veel aan gedaan is. NOB en RB vinden ook dat de bereikbaarheid sterk verbeterd is, maar daarin is nog een wereld te winnen.” Sylvester vindt de relatie met de Belastingdienst over het algemeen goed. “Het kan nog beter als partijen elkaar kennen. Dat was ook een rode draad in de onderzoeken en komt steeds terug. Als je elkaar kent – je hoeft geen vrienden te zijn – wordt de relatie vanzelf beter. Dat zie je met name bij de bedrijfsfiscalisten, een belangrijke grote groep bij NOB. Bij RB is dat iets minder, maar wel sterk groeiend. Als vaste fiscalist van een bepaald bedrijf, heb je vaak ook een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst. Die relatie wordt vaak beter beoordeeld, dan degenen die dat niet hebben.” Hij voegt hieraan toe: “Transparantie, verbinding en vertrouwen zijn ingrediënten voor een goede relatie. Het klinkt misschien soft maar dat is het niet.”

Sylvester Schenk: Ik zie de Belastingdienst niet als tegenpartij, maar als wederpartij

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van de uitkomsten van de enquêtes een aantal acties ondernomen of aangescherpt om tegemoet te komen aan de aanbevelingen en conclusies van het RB en de NOB. Daar zijn de drie partijen mee aan de slag geweest in 2022 en 2023. Jon Hornstra, voorzitter kenniscentrum FD, noemt een paar concrete resultaten: “Betere bereikbaarheid, verbetering van ontvangstbevestigingen, Meldpunt FD en Contactkaart Belastingdienst die prominent op het forum staan, een betere onderlinge afstemming tussen de informatiekanalen en publicaties van de kennisgroepen. Die resultaten zijn bereikt via het Meerjarenplan Fiscaal Dienstverleners. Met het verbeteren van de samenwerkingsrelatie gaan we nu aan de slag, want een betere werkrelatie leidt tot meer begrip en wederzijds vertrouwen. En dat draagt uiteindelijk bij aan een beter nalevingsgedrag.”

Boodschap

“Ik zou blij zijn als na afloop van die tien bijeenkomsten mensen in de regio elkaar beter hebben leren kennen. Misschien wat kaartjes uitgewisseld, of een telefoonnummer of e-mailadres geruild. En dat we van elkaar zien dat mensen aan de andere kant gewoon te vertrouwen zijn, al hebben ze andere belangen. Dat zou de boodschap moeten zijn”, aldus Sylvester. Hij ziet meerwaarde om zo’n bijeenkomst (zie afbeelding) te bezoeken. “Tijd investeren in de relatie, dat kun je nooit lang genoeg doen.”

NOB, RB en Belastingdienst organiseren samen de bijeenkomsten. Dat is een belangrijk signaal. Sylvester: “Belasting heffen doe je samen, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. Wij vullen de formulieren in, de Belastingdienst legt aanslagen op. Het is een soort samenspel en dat moet soepel verlopen. Dit maakt dat ik de Belastingdienst niet als tegenpartij zie, maar als wederpartij.”

Onze leden komen graag als ze weten dat medewerkers van de Belastingdienst aanwezig zijn, stelt Henk. “Die willen kennismaken, horen wie waar over gaat en hoe dingen werken. Je kunt talloze brochures en systemen hebben, maar als je het uit de mond van een ander hoort is dat toch een ander verhaal. Zo kun je irritaties wegnemen als je echt in gesprek raakt met iemand.” Jon haakt aan: “Als je een betere werkrelatie wil, moet je werken aan vertrouwen en dat heeft een aantal aspecten. Het is voor de buitenwereld niet helemaal duidelijk dat de Belastingdienst een heldere fiscaaltechnische structuur heeft. Dat de dienst let op eenheid van beleid en uitvoering. Verder moet je transparant naar elkaar kunnen zijn. Als het verkeerd gaat wat zijn dan de oorzaken? En interactie helpt in de verbetering van vertrouwen. Dat willen we allemaal bereiken.”

Henk Koller: Daar waar sprake is van contact, is de relatie goed

“Belangrijk is niet alleen de formele inhoud maar ook de momenten dat mensen op informele manier contact hebben, kunnen napraten en elkaar leren kennen”, gaat Henk verder. “Zo kweek je begrip voor elkaar. De drie partijen zitten op de bijeenkomsten op een gelijkwaardige manier met elkaar aan tafel, het is uitdrukkelijk iets gezamenlijks. Ik denk dat onze leden veel belangstelling hebben op voorwaarde dat voldoende mensen van de Belastingdienst komen. Dat is essentieel. In het overleg tussen de koepels en de Belastingdienst is op organisatieniveau veel contact en eensgezindheid, maar bij onze leden in de regio’s en bij de eenheden van de Belastingdienst moeten mensen elkaar ook kunnen begrijpen en samenwerken. In de bijeenkomsten moet blijken of het contact daar ook zo harmonieus is als op organisatieniveau.”

Halen én brengen

Jon is het daarmee eens. “In overleggen met de koepels is de samenwerking prima, maar in de praktijk – de uitvoering – is echt nog een verbeteringsslag te maken. We vinden alle drie een betere verbinding een belangrijk onderwerp.” Jon kijkt vooruit naar de bijeenkomsten: “Wat medewerkers daar kunnen leren is dat ze meer vertrouwen krijgen in hoe fiscaal dienstverleners tot een kwalitatief goed product komen. Ze krijgen ook een beeld van de drijfveren en overtuigingen van fd’ers en ze moeten ook de wil hebben om transparant te zijn en te werken aan een betere werkrelatie. Redenen voor medewerkers om te komen. Als je positieve of negatieve ervaringen hebt over de samenwerking, kom dat vertellen. Geef aan wat in een casus de overtuigingen en beweegredenen zijn, dat is belangrijke inbreng. Als je dat met elkaar deelt, dan krijg je begrip voor elkaar. En begrip helpt weer in het opbouwen van een vertrouwensrelatie.”

Meld je nu aan voor de regiobijeenkomsten met de Belastingdienst

Meld je nu aan voor de regiobijeenkomsten met de Belastingdienst. Zie hier het overzicht met data en registratielinks.

Het laatste nieuws