Opleidingen

De Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) bestaat sinds 1986. Ze werd opgericht als antwoord op een preadvies dat de fiscalisten Christiaanse en Daniëls in 1985 aan de jaarvergadering van de NOB uitbrachten. Daarin constateerden ze dat om een aantal redenen een aanvullende beroepsopleiding voor NOB-leden noodzakelijk was.

De SOB biedt twee programma’s aan. De Beroepsopleiding Belastingadviseurs voor de aspirant-leden en het Programma Permanente Educatie voor de gewone leden. In de Beroepsopleiding Belastingadviseurs komen zowel fiscaaltechnische onderdelen als communicatieve vaardigheden aan bod. Permanent volgen rond de 1.450 cursisten deze opleiding, waarin jaarlijks zo’n 265 cursussen worden gegeven. Daarnaast organiseert de SOB het Programma Permanente Educatie, bestemd voor gewone en buitengewone NOB-leden. Het programma bestaat uit seminars over actuele onderwerpen, trainingen en conferenties.

Opleiden is een van de drie pijlers van de NOB


Verruiming van de lidmaatschapseisen en de compensatietrajecten 

Met drie nieuwe opleidingstrajecten wil de NOB ook leden die nog niet alle verplichte fiscale vakken hebben gevolgd een adequate beroepsopleiding bieden. Vanaf 2024 worden daarvoor cursussen uitgerold. Angelique van Streepen, directeur opleidingen bij de NOB, licht toe.  
Verdieping

Agenda

Toepassing EU-richtlijnen directe belastingen

5
mrt
Utrecht
5 maart 15:30 – 20:15
260,00

Ondernemen in (te) zwaar weer

11
mrt
Utrecht
11 maart 15:30 – 19:15
195,00

PE-nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het actuele PE-aanbod? Abonneer u dan op de PE-nieuwsbrief