Verruiming van de lidmaatschapseisen en de compensatietrajecten 

Met drie nieuwe opleidingstrajecten wil de NOB een nieuwe categorie leden met een niet fiscale universitaire masteropleiding een adequate beroepsopleiding bieden. Vanaf 2023 organiseren we hiervoor cursussen. In eerste instantie bieden we een beperkt aantal cursussen aan, het aanbod wordt geleidelijk uitgebreid. Na afronding van een traject worden deze leden toegelaten tot het gewone lidmaatschap aldus Angelique van Streepen, directeur opleidingen bij de NOB.

Voorwaarden

De compensatietrajecten zijn een rechtstreeks gevolg van de verruiming van de lidmaatschapseisen die de NOB vorig jaar heeft ingevoerd. Sindsdien kunnen ook (belasting)adviseurs met een niet-fiscale opleiding in aanmerking komen voor het NOB-lidmaatschap.

We stellen daarbij wel twee voorwaarden, zegt Van Streepen. Deze leden moeten een universitaire masteropleiding hebben voltooid. Dat mag overigens ook een buitenlandse masteropleiding zijn. Ook moeten deze (belasting)adviseurs aan het fiscaal domein grenzende werkzaamheden verrichten. Denk daarbij aan nieuwere specialismen zoals douane, transfer pricing en tax technology). Ze moeten daarbij ook werkzaam zijn bij een belastingadviespraktijk die door de NOB is erkend.

Zaken die het beroep raken

Precies op die drie terrein zijn voor deze kandidaat-leden Engelstalige compensatietrajecten ontwikkeld. Elk compensatietraject bevat een aantal cursussen die in alle drie de trajecten terugkomen. Dat zijn cursussen over de beroeps- en gedragsregels van de NOB, ethiek en de Wwft. Van Streepen noemt dat ‘zaken die het beroep raken’. Verder zitten in de trajecten cursussen over fiscale basiskennis zoals een Inleiding Nederlands belastingrecht en formeel belastingrecht. Daarnaast besteden we aandacht aan soft skills en bevatten de trajecten specialistische cursussen. Gericht op de praktijk waar men werkzaam is.

In de compensatietrajecten wordt ook aan aandacht besteed aan soft skills

Het is denkbaar dat we later compensatietrajecten voor andere specialisaties gaan opstellen’

Meer compensatietrajecten

Dan is er nog een categorie: degenen die wel de kwalificaties hebben maar een andere specialisatie hebben dan douane, tax technology of transfer pricing. ‘Als zij Nederlands spreken kunnen ze op het gebied van de vaardigheden en de specialistische cursussen aansluiten bij de desbetreffende cursussen uit de reguliere beroepsopleiding’, zegt Van Streepen. De cursussen over fiscale basiskennis volgen deze leden samen met de aspirant-leden die de reguliere Engelstalige compensatietrajecten volgen. Als er voldoende animo is overwegen we op termijn ook compensatietrajecten voor andere specialisaties te ontwikkelen.

Aanmelden?

Ook met een compensatietraject starten? Meldt u dan aan via dit formulier. Hier vindt u meer informatie over de compensatietrajecten.


Angelique van Streepen is directeur opleidingen bij de NOB 

Gerelateerd

Agree to disagree 

Verdieping

Denk aan de werkrelatie 

Verdieping