Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT FD)

HT FD staat voor “Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners,” Dit is een samenwerkingsmodel tussen belastingplichtigen, fiscale dienstverleners en de Belastingdienst. Het doel van Horizontaal Toezicht is het bevorderen van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie in de fiscale relaties tussen belastingplichtigen, fiscale dienstverleners en de Belastingdienst.

Koepelconvenant

De NOB heeft een koepelconvenant gesloten met de Belastingdienst. NOB-leden kunnen via dit koepelconvenant deelnemen aan HT FD.  Horizontaal toezicht is gedifferentieerd naar drie niveaus: fiscaliteit, juistheid en volledigheid. NOB-leden kunnen deelnemen aan HT op het niveau fiscaliteit.

Bij Horizontaal Toezicht gaat de Belastingdienst ervan uit dat de fiscaal dienstverlener werkt op basis van een degelijk kwaliteitssysteem en voldoet aan de kwaliteitseisen die de NOB aan haar leden stelt. De Belastingdienst vertrouwt er dan op dat de aangifte die wordt ingediend een “aanvaardbare” aangifte is. Als gevolg hiervan wordt een aangifte direct verwerkt. Er vinden in beginsel geen reguliere controles of boekenonderzoeken plaats. Standpunten die tot een meningsverschil met de Belastingdienst kunnen leiden moeten echter wel vooraf worden voorgelegd. Deelnemers aan HT FD hebben vaste contactpersonen bij de Belastingdienst. Meer informatie over HT FD vindt u in de Leidraad.

Protocol

De NOB heeft een protocol geïntroduceerd waarin is vastgelegd hoe deelname via het koepelconvenant van de NOB werkt en wat de voorwaarden voor deelname zijn. Leden moeten onder andere beschikken over een adequaat kwaliteitssysteem. Het protocol legt ook specifieke eisen op aan de werkwijze bij het verzorgen van belastingaangiften voor cliënten. Deze eisen zijn vastgelegd in het NOB-framework wat als bijlage aan het protocol is toegevoegd..  

Entreetoets

Indien men wil deelnemen aan HT FD via ons koepelconvenant, voeren we een entreetoets uit om te beoordelen of het kwaliteitssysteem van het lid/kantoor aan de minimumeisen voldoet. Dit omvat een beoordeling van zowel de ‘opzet’ als het ‘bestaan’ van het kwaliteitssysteem, waarbij een externe deskundige het bestaan van het kwaliteitssysteem moet bevestigen. Na een positieve beoordeling door de NOB en ontvangst van de deskundigenverklaring melden we het lid/kantoor aan bij de Belastingdienst voor deelname aan HT.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of deelnemen aan HT FD via het NOB-koepelconvenant? Neem dan contact op met Alexandra Piksen via a.piksen@nob.net.

Protocol deelname HT FD via NOB koepelconvenantDownloaden

Vijf vragen aan Jon Hornstra (Belastingdienst/MKB) over Horizontaal Toezicht.

Op 1 november heeft de NOB een koepelconvenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst. Vijf vragen aan Jon Hornstra van het Kenniscentrum Fiscaal Dienstverleners van de Belastingdienst over horizontaal toezicht, het koepelconvenant en de voordelen van Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners.

De NOB sluit koepelconvenant Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners met de Belastingdienst

Op 1 november hebben Pieter Asjes (bestuurslid NOB) en Edwin Visser (bestuurslid NOB) namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) een handtekening gezet onder een koepelconvenant met de Belastingdienst, waardoor het mogelijk is voor leden om via de NOB deel te nemen aan Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT FD).

Speerpunten: HT FD – Edwin Visser

Horizontaal toezicht voor fiscaal dienstverleners (HT FD) richt zich op het MKB en op middelgrote organisaties die niet (meer) in aanmerking komen voor een individueel horizontaal toezicht convenant.

NOB-Ledenbijeenkomst NOB over horizontaal toezicht voor fiscaal dienstverleners (HT FD)

Op 12 september 2022 vond er een ledenbijeenkomst van de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) plaats die in het teken…

Horizontaal toezicht 2.0

Editie 3, november 2021

Vijf vragen aan Edwin Visser over de stand van zaken van het doorontwikkeld horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners

Edwin Visser maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de NOB (penningmeester) en is ook voorzitter van de kerngroep Handhaving en Toezicht. Aan hem stellen we vijf vragen over de laatste stand van zaken van het doorontwikkeld horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (HT FD).

Vijf vragen aan Edwin Visser ‘Horizontaal Toezicht wordt gemoderniseerd’

In mei 2018 startte de Belastingdienst het project ‘Doorontwikkeling horizontaal toezicht’. Doel: HT verder uitbouwen tot een door ondernemers en fiscaal dienstverleners algemeen geaccepteerde toezichtsvorm. De NOB doet actief mee met het project. Bestuurslid Edwin Visser (PwC), voorzitter van de kerngroep Toezicht en Handhaving, maakt na ruim twee jaar de tussenbalans op.