De NOB sluit koepelconvenant Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners met de Belastingdienst

Op 1 november hebben Pieter Asjes (bestuurslid NOB) en Edwin Visser (bestuurslid NOB) namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) een handtekening gezet onder een koepelconvenant met de Belastingdienst, waardoor het mogelijk is voor leden om via de NOB deel te nemen aan Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT FD).

Bij HT FD worden overeenkomsten gesloten tussen de Belastingdienst en koepelorganisaties. Deze organisaties moeten daarvoor aantoonbaar bijdragen aan het het kwaliteitssysteem van hun leden. Bovendien moeten ze specifieke kwaliteitseisen stellen aan hun leden en monitoren of hun leden aan deze eisen voldoen. Meer informatie over HT FD vindt u in de Leidraad.

Horizontaal toezicht is gedifferentieerd naar drie niveaus: fiscaliteit, juistheid en volledigheid. Via het NOB-koepelconvenant kunnen fiscaal dienstverleners deelnemen aan HT op het niveau fiscaliteit.

De NOB heeft een protocol geïntroduceerd waarin is vastgelegd hoe deelname via het koepelvenant van de NOB werkt en wat de voorwaarden voor deelname zijn.  Het protocol legt deelnemers aan HT FD ook specifieke eisen op aan de werkwijze bij het verzorgen van belastingaangiften voor cliënten. Deze eisen zijn vastgelegd in het NOB-framework

Als een fiscaal dienstverlener onder het koepelconvenant aan HT wil deelnemen, voert de NOB een entreetoets uit om te beoordelen of het kwaliteitssysteem van de fiscaal dienstverlener aan de minimumeisen voldoet. Dit omvat een beoordeling van zowel de ‘opzet’ als het ‘bestaan’ van het kwaliteitssysteem, waarbij een externe deskundige het bestaan van het kwaliteitssysteem moet bevestigen. Na een positieve beoordeling door de NOB en ontvangst van de deskundigenverklaring wordt de fiscaal dienstverlener aangemeld bij de Belastingdienst voor deelname aan HT. De Belastingdienst gaat vervolgens met de FD in gesprek om te beoordelen of deelname aan HT mogelijk is.

Lees hier meer informatie over het NOB-koepelconvenant HT FD. Wilt u deelnemen via dit koepelconvenant dan kunt u contact opnemen met Alexandra Piksen, directeur juridische en ledenzaken via a.piksen@nob.net.

Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT FD)

HT FD staat voor “Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners,” Dit is een samenwerkingsmodel tussen belastingplichtigen, fiscale dienstverleners en de Belastingdienst. Het doel van Horizontaal Toezicht is het bevorderen van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie in de fiscale relaties tussen belastingplichtigen, fiscale dienstverleners en de Belastingdienst. Koepelconvenant De NOB heeft een koepelconvenant…

Het laatste nieuws