Publicaties

Bekijk hier onze publicaties over diverse (fiscale) onderwerpen

Filters

Sla filters over

Zoeken

Type

Thema

Filters:

Een wervelwind aan data, funest voor rechtsstatelijke beginselen?

NOB/LOF-serie, deel 32. Deze uitgave is hier te downloaden Dit onderzoek richt zich op de rechtsstatelijkheid van het gebruik van algoritmen, Big Data-analyse en profi ling door de Nederlandse Belastingdienst. Het onderzoekt de aard van deze technieken, hun geschiedenis bij de Belastingdienst en de betekenis van transparantie. Hoewel deze technieken…

NOB-PoortPraat – aflevering 4

Aflevering 4: Fiscaal vooruit

Fiscale verzamelwet 2025: aanpassing van het boetesysteem voorgesteld

In onze reactie wordt ingegaan op het ambtshalve proces voor het vaststellen van aanslagen inkomstenbelasting, de boetegrondslag en de introductie van een meewerkverplichting bij boetes.

Fiscaal vooruit: Een bestendig belastinglandschap

Reflecties over de keuzes waar Nederland voor staat voor de fiscale paragraaf van de verkiezingsprogramma’s

Blog: Knelpunt samenloop kwijtscheldingswinstvrijstelling en verliesverrekeningsregels

Per 1 januari 2022 zijn de regels voor verrekening van verliezen voor de vennootschapsbelasting aangepast. De aanleiding van deze wetswijziging ligt in het op 15 april 2020 gepubliceerde rapport ‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting’ gepubliceerd door de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (hierna: de Commissie Ter Haar I). Het doel van de wetswijziging is ervoor te zorgen dat multinationals in een jaar waarin zij winst maken, altijd vennootschapsbelasting betalen.

Appreciatie rapport ‘De fiscale positie van de DGA’

De NOB verwelkomt dit rapport dat de wetgever kan ondersteunen bij de verbetering van het fiscale stelsel en in het bijzonder de belastingheffing van de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA). We vragen daarbij oog te hebben voor de belastingdruk voor de DGA en daarbij mede de belastingdruk van andere typen van belastingplichtigen…

NOB-PoortPraat – aflevering 3

Aflevering 3: De fiscale positie van de DGA