Publicaties

Bekijk hier onze publicaties over diverse (fiscale) onderwerpen

Filters

Sla filters over

Zoeken

Type

Thema

Filters:

Voorstellen tot versobering BOR vereisen een nadere onderbouwing

Reactie internetconsultatie ‘Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025’

Voorgestelde aanpassing splitsingsvrijstelling vraagt om verduidelijking

Reactie op de internetconsultatie ‘Aanpassing splitsingsvrijstelling’

Meer aandacht voor fiscaliteit bij algoritmische besluitvorming

Reactie op de internetconsultatie ‘Algoritmische besluitvorming en de Awb’

Aandachtspunten aanpassing voorwaarden kavelruilvrijstelling

Reactie op de internetconsultatie ‘Aanpassing voorwaarden kavelruilvrijstelling’

NOB-Jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2022 van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, met daarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs is uit.

Aandachtspunten voorgestelde maatregel bestrijding ‘short stay structuur’

Reactie op de internetconsultatie ‘Btw-herziening diensten aan onroerende zaken’

Concept Besluit kwalificatiebeleid heeft onbedoelde gevolgen en leidt tot rechtsonzekerheid

Reactie op de internetconsultatie ‘Concept Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen’