Publicaties

Bekijk hier onze publicaties over diverse (fiscale) onderwerpen

Filters

Sla filters over

Zoeken

Type

Thema

Filters:

NOB-PoortPraat – aflevering 5

Box 3 en de arresten van 6 juni 2024

Aanvullende reactie concept besluit kwalificatiebeleid

Aanvullende reactie op de internetconsultatie ‘Concept Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen’

Voorstellen tot versobering BOR vereisen een nadere onderbouwing

Reactie internetconsultatie ‘Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025’

Strategie 2024-2027

Sinds 2006 stellen we bij elke wisseling van het voorzitterschap een nieuw strategiedocument op dat dient als leidraad voor de betreffende periode. Het strategiedocument is tot stand gekomen met input van de leden van het NOB-bestuur, een aantal commissieleden en externe stakeholders. Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 mei 2023 zijn…

Voorgestelde aanpassing splitsingsvrijstelling vraagt om verduidelijking

Reactie op de internetconsultatie ‘Aanpassing splitsingsvrijstelling’

Meer aandacht voor fiscaliteit bij algoritmische besluitvorming

Reactie op de internetconsultatie ‘Algoritmische besluitvorming en de Awb’

Aandachtspunten aanpassing voorwaarden kavelruilvrijstelling

Reactie op de internetconsultatie ‘Aanpassing voorwaarden kavelruilvrijstelling’