Publicaties

Bekijk hier onze publicaties over diverse (fiscale) onderwerpen

Filters

Sla filters over

Zoeken

Type

Thema

Filters:

Reflecties ontwikkelingen wetsvoorstel box 3

Aanvullende reactie op de internetconsultatie ‘Wet werkelijk rendement box 3’ naar aanleiding van de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 19 juni 2024, 2024-000351785

Balans tussen rechtsbescherming en belastingheffing

Reactie internetconsultatie ‘Beleidsrichting direct aanpassen’

NOB-PoortPraat – aflevering 5

Box 3 en de arresten van 6 juni 2024

Aanvullende reactie concept besluit kwalificatiebeleid

Aanvullende reactie op de internetconsultatie ‘Concept Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen’

Voorstellen tot versobering BOR vereisen een nadere onderbouwing

Reactie internetconsultatie ‘Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025’

Strategie 2024-2027

Sinds 2006 stellen we bij elke wisseling van het voorzitterschap een nieuw strategiedocument op dat dient als leidraad voor de betreffende periode. Het strategiedocument is tot stand gekomen met input van de leden van het NOB-bestuur, een aantal commissieleden en externe stakeholders. Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 mei 2023 zijn…

Voorgestelde aanpassing splitsingsvrijstelling vraagt om verduidelijking

Reactie op de internetconsultatie ‘Aanpassing splitsingsvrijstelling’