NOB-Ledenbijeenkomst NOB over horizontaal toezicht voor fiscaal dienstverleners (HT FD)

Op 12 september 2022 vond er een ledenbijeenkomst van de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) plaats die in het teken stond van HT FD en het voornemen van de NOB om een koepelconvenant af te sluiten. Zo’n 35 leden, voornamelijk van kleinere en middelgrote kantoren waren daarbij aanwezig. Ook een delegatie van de Belastingdienst was aanwezig om een en ander verder toe te lichten. 

Edwin Visser, lid van het bestuur van het NOB nam de aftrap van de themabijeenkomst over HT FD voor zijn rekening. Als eerste gaf hij een reactie naar aanleiding van berichtgeving in de media over de NOB en HT FD Door deze berichtgeving is onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de NOB invulling wil geven aan het kwaliteitsstelsel van HT FD. De leden van de NOB zijn meestal niet verantwoordelijk voor het samenstellen van de jaarrekening van hun klanten. Volgens de NOB kan een eventueel koepelconvenant daarom niet verder gaan dan het borgen van de fiscale kwaliteit.

“Er bestaat geen controverse tussen NOB en de Belastingdienst, we zijn op constructieve wijze met de Belastingdienst in gesprek over het afsluiten van een koepelconvenant HT FD. De NOB formuleerde daarvoor een memo met uitgangspunten die we momenteel  bespreken met de Belastingdienst. Dit memo hebben we tijdens de ledenbijeenkomst met onze leden besproken om te horen wat zij ervan vinden. We zoeken naar wegen om HT FD mogelijk te maken en aan onze leden aan te kunnen bieden, ” lichtte Edwin Visser toe.

Jon Hornstra, handhavingsregisseur HT Belastingdienst MKB: “HT FD is een vorm van samenwerking tussen fiscaal dienstverleners, hun klanten en de Belastingdienst. We spreken van horizontaal toezicht wanneer het toezicht is gebaseerd op vertrouwen, begrip en transparantie tussen de Belastingdienst en de ondernemer of diens adviseur, waarbij afspraken tussen hen worden gemaakt over de wijze waarop men met elkaar omgaat. Die afspraken zijn vastgelegd in convenanten.”

De bijeenkomst verliep in een open en constructief-kritische sfeer. De aanwezige NOB- leden stelden vragen die onder andere gingen over maatschappelijk ondernemen, HT FD voor kantoren zonder aangiftepraktijk en de voor- en nadelen van HT FD.

Vervolgstappen
Het bestuur van de NOB neemt op korte termijn een besluit al dan niet een koepelconvenant af te sluiten op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in de notitie uitgangspunten HT FD. Als de NOB het koepelconvenant wil afsluiten kan het convenant worden opgemaakt. Daarna zal het verdere besluitvormingsproces in gang worden gezet.

Het laatste nieuws