Box 3: Check of een verzoek om ambtshalve vermindering IB 2018 moet worden ingediend!

Recentelijk hebben de belangenorganisaties (Bond voor Belastingbetalers, Consumentenbond/Consumentenclaim, NBA, NOB, RB, SRA en NOAB) aan het Ministerie van Financiën gevraagd of, indien de Hoge Raad volgend jaar oordeelt dat het geboden rechtsherstel (deels) onvoldoende is geweest, belastingplichtigen nu al actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor het nieuwe rechtsherstel. 

Vooralsnog moet een aantal belastingplichtigen vóór 1 januari 2024 een verzoek om ambtshalve vermindering 2018 indienen, omdat anders de vijfjaarstermijn daarvoor verloopt. In welke gevallen dat precies nodig is wordt hierna toegelicht. Voor de overige jaren is vooralsnog geen actie nodig.

Download het bericht voor meer informatie.

Het laatste nieuws