Landelijke aangiftedag: Vijf vragen aan Jelle van der Werff van De Leidse Rechtswinkel

9 maart is het weer landelijke aangiftedag. Een van de locaties waar men terecht kan voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte is De Leidse Rechtswinkel. Vijf vragen aan Jelle van der Werff, student fiscaal recht en rechtsgeleerdheid en penningmeester in het bestuur van De Leidse Rechtswinkel.

Wat is de doelstelling van De Leidse Rechtswinkel?

Onze voornaamste doelstelling is het bieden van laagdrempelige en gratis rechtshulp. Die hulp is vooral gericht op minder draagkrachtige mensen in de samenleving. Dit omvat een brede groep mensen; niet alleen zij die financieel minder bedeeld zijn, maar ook bijvoorbeeld ouderen of mensen die de toegang tot het recht moeilijk vinden vanwege taalbarrières. We staan klaar om deze groep te ondersteunen, gebaseerd op onze kernwaarden: betrokkenheid, behulpzaamheid en betrouwbaarheid.

Hoe gaan jullie te werk?

We bieden hulp op zeven verschillende rechtsgebieden: arbeidsrecht, belastingrecht, consumentenrecht, immigratierecht, personen- en familierecht, strafrecht en burgerlijk procesrecht en ten slotte wonen en overheid. Met deze zeven afdelingen kunnen we vrijwel alle type (particuliere) rechtsvragen behandelen. Als een juridische procedure nodig is, verwijzen we door naar een van onze partners, aangezien we geen advocaten in dienst hebben.

We houden het hele jaar door spreekuren, waar onze klanten kunnen langskomen of bellen voor een afspraak. Dankzij de vrijwillige inzet van ruim tien receptionisten worden zij bij de juiste afdeling ingepland. Onze receptionistes, waar we enorm blij mee zijn, hebben vaak affiniteit met het recht en kunnen de rechtsvraag goed koppelen aan de juiste afdeling, wanneer er ruimte is op deze afdeling en wat het beste uitkomt voor de klant!   

Onze medewerkers zijn rechtenstudenten. Zij doen dit werk vrijwillig. Om te starten op een bepaalde afdeling doen ze eerst een toelatingstoets. Naarmate ze langer bij ons werken, raken ze steeds meer vertrouwd met de vraagstukken, ook door het volgen van cursussen. Op die manier proberen we zoveel mogelijk mensen te helpen.

We merken een enorme vraag naar rechtshulp. In 2023 behandelden we maar liefst 1.900 zaken, een groei van 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Meer dan 40% van de zaken heeft betrekking op belastingrecht.

En met welke belastingvraagstukken komen die klanten dan bij jullie?

Vaak gaat het over hulp bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting. Daarnaast helpen we met het indienen van bezwaarschriften, bijvoorbeeld over het kindgebonden budget. Bij gescheiden ouders kunnen meningsverschillen ontstaan met de belastingdienst over het aantal opgevoerde dagen dat een kind bij een van de ouders verblijft. Maar we krijgen ook veel algemene adviesvragen en vragen over het aanvragen of aanpassen van toeslagen, om te voorkomen dat mensen aan het einde van het jaar plotseling moeten terugbetalen.

Wat is de reden dat jullie je hebben aangesloten bij de landelijke aangifte dag?

De landelijke aangifte dag is een mooi initiatief, waar een groot aantal belastingwinkels en de belastingdienst aan deelneemt. Door gezamenlijk aandacht te schenken aan deze dag, bijvoorbeeld via www.landelijkeaangiftedag.nl, kunnen we meer bekendheid geven aan de hulp die we kunnen bieden bij het invullen van belastingaangiftes. Een andere reden is dat de enorme vraag ons tijdens reguliere spreekuren niet toelaat iedereen te helpen. Op deze dag kunnen we ongeveer 200 mensen helpen, en niet alleen op 9 maart, maar we hebben ook op 6 april een extra dag waar men terecht kan.

Hoe worden jullie geholpen door SOFiR?

De vrijwilligers op de afdeling belastingrecht studeren allemaal fiscaal recht en zitten minimaal in het tweede jaar van hun studie. We proberen hen gedurende het jaar, wat voor al onze afdelingen geldt, zo goed mogelijk op te leiden. We werken hiervoor samen met een aantal advocatenkantoren die bijvoorbeeld cursussen verzorgen voor onze medewerkers. Ook SOFiR (Stichting Ondersteuning Fiscale Rechtshulp) helpt ons hiermee, inclusief opleiding. Zo kunnen we voorafgaand aan de landelijke aangiftedag een door hen georganiseerd webinar volgen om onze kennis op het gebied van belastingaangiftes bij te spijkeren. Ze helpen ons ook met promotiemateriaal, zoals flyers en posters, die we kunnen verspreiden op locaties waar onze (potentiële) klanten komen, zoals bibliotheken en buurthuizen. Bovendien zijn er belastingadviseurs vanuit SOFiR aanwezig tijdens de landelijke aangiftedag, samen met mensen van de Belastingdienst, om ons te ondersteunen, vooral bij lastige vraagstukken. Dit is een enorme hulp voor ons.

Het laatste nieuws