Machtigingen voor Digipoort inzien of intrekken

Sinds 1 augustus 2023 kunnen uw particuliere klanten hun machtigingen voor Digipoort digitaal inzien en intrekken. Sinds 21 maart 2024 is deze functionaliteit uitgebreid voor medewerkers van organisaties en (medewerkers van) intermediairs. Ook zij kunnen nu de machtigingen digitaal inzien en eventueel intrekken.


BERICHT VAN DE BELASTINGDIENST

Hebt u een machtiging? Dan kunt u berichten en gegevens die de Belastingdienst aan uw klanten stuurt, ophalen via Digipoort. U kunt de status van deze machtigingen zelf inzien (en eventueel intrekken) door op basis van uw KVK-nummer in te loggen met eHerkenning bij Logius via Machtigingenregister Digipoort. Machtigingen die zijn geregistreerd op uw RSIN zijn nog niet in te zien.

Verschillende procedures voor burgers en voor organisaties
Voor burgers en voor organisaties bestaan er verschillende procedures om machtigingen voor Digipoort digitaal in te zien en in te trekken. De machtigingen van een burger zijn geregistreerd op hun burgerservicenummer (BSN) en op uw KVK-nummer. Vanaf 1 augustus 2023 kunnen burgers inloggen met DigiD bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.

De machtigingen die een organisatie heeft afgegeven, zijn geregistreerd op hun RSIN en op uw KVK-nummer. Vanaf 21 maart 2024kunnen medewerkers van deze organisaties en (medewerkers van) intermediairs inloggen met eHerkenning bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.

Als de machtigingen geregistreerd zijn op het fiscaal nummer van de organisatie (bijvoorbeeld een omzetbelastingnummer van een fiscale eenheid) of het KVK-nummer van de organisatie, kan de medewerker van deze organisatie deze machtigingen nog niet inzien.
Als de machtigingen geregistreerd zijn op het RSIN van hun intermediair, kan (de medewerker van) de intermediair deze machtigingen nog niet inzien.

De rol van Logius en Digipoort
Digipoort behandelt het berichtenverkeer voor overheid en Belastingdienst. Logius zorgt voor de beschikbaarheid, beveiliging en correcte afhandeling door Digipoort. Daarnaast beheert Logius het machtigingenregister Digipoort. Daarin staat welke organisatie gemachtigd is om berichten en gegevens voor een specifieke klant digitaal op te halen. Logius zorgt voor de juiste koppelingen tussen alle systemen.

Meer informatie
U leest meer informatie over inzage en intrekken op belastingdienst.nl en/of toeslagen.nl.

Link Machtigingenregister Digipoort verwijst naar: https://machtigen.digipoort.logius.nl/

Link Digipoort verwijst naar:
https://logius.nl/diensten/digipoort

Link machtigingenregister verwijst naar informatie op:
https://logius.nl/diensten/machtigingenregister


Het laatste nieuws